Vind financiële partners

Heel wat openbare en private partners kunnen u helpen om uw ontwikkelingsproject te financieren. Hoewel deze banken en financiële instellingen allemaal actief zijn in Afrika, hebben ze toch elk hun eigen specifieke kenmerken. Ontdek ze hieronder.

De ICA

De ICA verenigt alle financiële instellingen die een rol spelen als katalysator, adviesgevend orgaan en strategische partner.
Haar rol?
De ontwikkeling van de infrastructuur in Afrika bevorderen. Maar ook de werking van de instellingen in elk land coördineren en de nationale systemen op elkaar afstemmen.

Afrikaanse Ontwikkelingsbank - AFDB

Armoede is een vicieuze cirkel die de Afrikaanse Ontwikkelingsbank wil doorbreken door bij te dragen aan de economische groei en sociale vooruitgang van al zijn Lidstaten. De grootste successen van de bank? De liberalisering van de energiemarkten en het invoeren van een echte concurrentie om de efficiëntie te benadrukken. De bank steunt ook de ontwikkeling van informatietechnologieën, van de landbouw, van het transport en van het water.

West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank – WADB

De WADB stimuleert privéinvesteringen in kleine en middelgrote infrastructuurprojecten door de risico’s van het niet naleven van hun verplichtingen door de in aanmerking komende Lidstaten van de ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) en de openbare instellingen te verminderen. De bank bevordert de financiering door de kosten te verminderen en anderzijds door de leentermijn die de privésector voor gefinancierde projecten toekent te verlengen. De WADB vergemakkelijkt een gecoördineerde en snelle mobilisatie van de garantie-instrumenten van de IDA, de AFD en de MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, waarbij de instrumenten afzonderlijk of gezamenlijk gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de aard van de projecten. Dankzij de WADB kunnen zowel de AFD als de IDA en de MIGA daadkrachtiger optreden in de zone, rekening houdend met de aanwezigheid van de WADB en haar rol in het vrijmaken van kapitaal in de regio.

Wereldbank

De Wereldbank bevordert buitenlandse investeringen in Afrika. Voorts streeft de bank ernaar om de ontwikkeling van lokale investeringen in die landen te bevorderen.

Nepad

De Nepad streeft ernaar om de infrastructuur in Afrika te verbeteren. Infrastructuur is er de belangrijkste parameter voor economische groei en armoedebestrijding. Het doel van Nepad bestaat erin de ICT-sector, de transportsector, de energiesector en de watersector duurzaam te ondersteunen.