Europese aanbestedingen: deelnemen is best mogelijk en kan veel opbrengen.

Jaarlijks ontstaan er 460.000 aanbestedingen, voor een gezamenlijke waarde van ongeveer 420 miljard euro. Hoe selecteert u de aanbestedingen waaraan u zou kunnen deelnemen?

Europese instellingen als de Commissie, het Parlement, de Raad of de Europese Investeringsbank kunnen openbare aanbestedingen uitschrijven. Maar dit geldt ook voor ministeries, gemeenschappen, nationale of gewestelijke agentschappen e.d.

Dagelijks publiceren deze organisaties in Europa honderden aanbestedingen voor de aankoop van goederen en diensten in de meest diverse sectoren (wegenbouw, aankoop van werkkleding, leveringsdiensten, technische studies, noem maar op) en van allerlei omvang, van minder dan 10 000 euro tot (tientallen) miljoenen.

Een paar voorbeelden:

  • België-Brussel: verlening van audit-ondersteunende diensten voor de algemene directie van de Burgerlijke Bescherming en Europese humanitaire hulpacties (ECHO)
  • Nederland-Petten: werkzaamheden voor de bouw en de uitrusting van een energiezuinig onthaalgebouw met bewakingsport, installaties voor het onthaal van bezoekers en conferentiegelegenheid aan de hoofdingang van de JRC-site
  • België-Brussel: aanbesteding nummer 06A50/2016/M040 — ophaal, vervoer, recycling en verwerking van afval
  • Duitsland- München: aankoop van ongeveer 500 combinaties van in de hoogte instelbare bureaus en ongeveer 800 mobiele ladenblokken
  • België-Brussel: beheersysteem voor vertalingen

Alle aanbestedingen voor openbare markten in Europa verschijnen op de Tenders Electronic Daily website (een bijlage bij het officiële publicatieblad van de Europese Unie, met een specifieke focus op Europese openbare aanbestedingen) - http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Aan belangstellende ondernemingen biedt BECI de nodige begeleiding. Zo bijvoorbeeld om hun zoekprofiel op de TED te personaliseren. Zo krijgen ze per e-mail gerichte aanbestedingen in lijn met wat zij kunnen bieden. Bovendien kunnen de ondernemingen op die manier nagaan aan wie de opdrachten werden toegekend, om eventueel onderaanneming aan te bieden, o.a. via een partnerschap met de bedrijven die een raamcontract in de wacht hebben gesleept.

Het geld is beschikbaar, de markt is beveiligd en uitblijven van betaling is onmogelijk. Bovendien bevordert het statuut van leverancier van een Europese instelling de geloofwaardigheid van het bedrijf. De Europese normen zijn streng wat de kwaliteit, de transparantie en de ethiek aangaat. Ondernemingen die zulke normen kunnen naleven, genieten een concurrentievoordeel. 

Concurrentie genoeg: de aanbestedingen zijn talrijk, maar de kandidaten ook. Ingaan op een Europese tender doet u niet zomaar: het vergt voorbereiding. U moet een goed inzicht krijgen in de juridische beginselen en er rekening mee houden dat de lastenboeken bijzonder gedetailleerd zijn. Bovendien kunnen de procedures verschillen naargelang van de instelling.

Dit betekent nog niet dat de Europese markten ontoegankelijk zijn, zelfs voor KMO’s. Kleine ondernemingen kunnen trouwens, via ondersteuning, tot grote projecten bijdragen.