Netwerken

Bouw zelf uw zakennetwerk op! Maak werk van uw adressenboekje !

 

Buitenlandse delegaties – Economische missies

Individuele ontmoetingen met handelspartners.

Raadpleeg onze agenda.

 

Business meetings

U wenst in partnership met BECI uw seminarie te organiseren, uw producten of uw diensten voor te stellen aan de andere leden? Dat kan.
 


Professioneel BECI-netwerk

Uw bedrijf is lid van BECI?

Stap dan in het professionele virtuele BECI-netwerk en interageer rechtstreeks met de andere leden. Deze gemeenschap, die werd opgericht in partnerschap met Viadeo, telt momenteel reeds meer dan 7000 contacten.

 

De business clubs

Networking en gerichte informatie over specifieke markten.


Brussels Infrastructure Business Club

De Club omvat Brusselse bedrijven die producten, uitrusting en diensten aanbieden voor de bouw van infrastructuur in Afrika.

De doelsectoren van de Club op het niveau van de ontwikkeling van infrastructuur in Afrika zijn transport, milieu (water en afval), energie, ICT, gezondheid, toerisme, industrie en onderwijs.

De Club:
• informeert zijn leden over de mogelijkheden op het vlak van infrastructuurprojecten die met name gefinancierd worden door internationale geldschieters (EU, Wereldbank, Afrikaanse ontwikkelingsbank …).
• organiseert acties ter promotie van de leden naar projectverantwoordelijken, lokale overheden en bedrijven toe in de begunstigde Afrikaanse landen, alsook naar de geldschieters toe: missies in Afrika, uitnodiging van de beslissingnemers naar Brussel, seminaries.
• brengt de leden in contact met de beslissingnemers, de lokale overheden, de geldschieters, de lokale ondernemingen.

Forum Francophone des Affaires

BECI is het contactpunt in België van het “Forum Francophone des Affaires”.

Het Forum Francophone des Affaires (Franstalige zakenforum) groepeert de economische landen waar het Frans één van de nationale talen is. Het vergemakkelijkt de ontwikkeling van relaties en uitwisselingen tussen economische actoren uit de privé- en de openbare sector.

Het Forum Francophone des Affaires is in de eerste plaats een mondiaal netwerk van ondernemingen die zijn gegroepeerd in de verschillende overeenstemmende nationale organisaties van het Forum Francophone des Affaires in de betrokken landen.

www.ffa-int.org

 

Contactpersoon

Jean-Philippe Mergen, Directeur Export
T +32 2 210 01 77
jpm@beci.be