BECI laat zijn stem horen

De toekomst van de economie in Europa zal zich afspelen in de steden.

De uitdaging van de toekomst is de ondernemingen in de stad tot ontwikkeling te laten komen en te laten groeien.  In de Belgische economie speelt Brussel een zeer belangrijke rol en het belang van de Brusselse Metropool zal nog toenemen in de toekomst.

Daarom geeft BECI een stem aan de ondernemingen in de stad en waakt ze over de belangen van alle economische spelers die activiteiten in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ontwikkelen.

BECI spreekt rechtstreeks met de regering en de sociale partners

Dit gebeurt in het kader van het Besoc. Hier komen vooral de ontwikkeling-  en promotieplannen in het Brussels Gewest ter sprake. Op dit ogenblik is er overleg over drie plannen:

  • het Pact voor Duurzame Stedelkijke Groei: PDSG-PCUD
  • het Gewestplan voor Duurzame ontwikkeling: GPDO-PRDD
  • het Demografische GewOP

BECI overlegt met de sectoren, met de middenstandsorganisaties en de vakbonden

  • Het overleg met alle sociale partners gebeurt in het kader van de  Economische en sociale raad van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest: ESRBHG
  • Op werkgeversvlak overlegt BECI met het VBO, Voka, en het UWE in het kader van de Coördinatie commissie (Coco) binnen het VBO.

BECI vertegenwoordigt en verdedigt de ondernemingen in gewestelijke en communautaire instellingen

BECI heeft bestuurs- of vertegenwoordigingsmandaten in de organisaties die actief zijn op vlak van:

Economische ontwikkeling:

de GOMB -Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij,  de Haven van BrusselBrussel Invest & Export het BAO – Brussels Agentschap voor ondernemingen, Visit Brussels, de Brusselse Raad voor Wetenschapsbeleid


Werk, onderwijs en opleiding :

Actiris, Bruxelles Formation maar ook in referentiecentra, Missions Locales en Werkwinkels, ALE, Hautes écoles, taalopleidingen, CCFEEBncto.

 

Ruimtelijke ordening en Milieu

Gewestelijke ontwikkelingscommissie

Raad voor het Leefmilieu

Gewestelijke mobiliteitscommissie

 

Lobby bij de regering, de administratie en de gemeenten

BECI heeft ook contacten met de leden van de gewestregering en hun kabinetten, alsook met de burgemeesters en schepenen van de 19 gemeenten. BECI brengt regelmatig de schepenen van economie, handel  en tewerkstelling samen voor overleg.

Contacten

Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder
02 643 78 14 — ow@beci.be

Jan De Brabanter, Adjunct Secretaris-generaal
02 643 78 39 — jdb@beci.be

Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum
02 210 01 76 — xd@beci.be