Economie

Brussel is de onbetwiste economische motor van het land. Het Gewest kent een sterke groei en biedt elke dag werk aan 700.000 personen. Toch kent het ook een aantal paradoxen, zoals de verbazingwekkende combinatie van een nettogroei van de werkgelegenheid en een werkloosheidsgraad van meer dan 20%. Dit komt door de demografische explosie in de stad en de slechte afstemming op de arbeidsmarkt tussen de beschikbare laagopgeleide profielen en de vraag naar hoogopgeleiden.

Het belang van de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt ook uit het aandeel van 20% in het BBP van België. Het gewicht van de economie van het Gewest en het hinterland samen (Brussel-Halle-Vilvoorde staat voor bijna 25% van het BBP en Brussel, Halle-Vilvoorde, Leuven en Nijvel samen produceren bijna 33%) maakt duidelijk dat het Gewest de economische kern vormt van een effectief metropolitane gemeenschap.

Deze dynamiek en de aanwezigheid van enkele van de grootste internationale instellingen op haar grondgebied bezorgen de stad een wereldwijde uitstraling en maken deze voor buitenlandse investeringen de belangrijkste stad van het land.