Aandachtpunten voor BECI in 2016 

We hebben het altijd over uitdagingen.  Bij BECI spreken we graag over doelstellingen en resultaten.

Waar zal in 2016 onze bijzondere aandacht naartoe gaan?

Onze leidraad is ons strategisch plan 2015-2025 met als visie dat, tegen 2025, het Brussels gewest :

- de meest welvarende regio in Europa wordt : enkel Londen en Luxemburg liggen nog voorop!

minder dan 10 % werklozen in het algemeen en minder dan 15 % van de jongeren zonder werk telt

Een regio is die wordt geapprecieerd voor zijn mobiliteit, zijn veiligheid, zijn fiscale aantrekkelijkheid en sociale vrede. Concreet : in 2016 staan ons heel wat dossiers te wachten die deel uitmaken van de realisatie van de 6de Staatshervorming in het Gewest.

De in 2015 aangekondigde plannen voor fiscale hervormingen zullen in 2016 worden uitgevoerd met korte en lange termijngevolgen voor wie in Brussel onderneemt. Brussel moet binnen 8 jaar fiscaal autonoom worden. OK, maar dan lijkt het ons ook evident dat deze Regering de regionale – én de gemeentelijke – belastingen voor bedrijven onder controle krijgt zodat bedrijven hier blijven en niet hoeven te verhuizen naar regio’s waar het beter vertoeven is!

Deze Regering wenst “de stad terug aan haar inwoners te geven”. BECI kan daar begrip voor opbrengen, maar niet zonder ook rekening te houden met de dringende en noodzakelijke investeringen om het openbaar vervoer te verbeteren, om vlotter verkeer mogelijk te maken, om een verstandig parkeerbeleid na te streven!

Wat geldt voor de mobiliteit moet ook gelden voor de tewerkstelling: absolute prioriteit om zoveel mogelijk jonge en minder jonge Brusselaars aan het werk te krijgen, maar niet zonder een minimum aan realiteitszin: bedrijven hebben prioritaire aandacht voor werknemers die aan de vooropgestelde profielen en verwachtingen beantwoorden. Er is echter nog heel veel werk aan de winkel in ons gewest om het onderwijs, de opleidingen en werkervaringen volledig af te stemmen op wat handelaars, ondernemingen en organisaties werkelijk nodig hebben.

Tot dan moeten de pendelaars meer dan welkom blijven . Vandaag lijkt het er steeds meer op dat mensen die buiten Brussel wonen, maar wel hier komen werken, gestigmatiseerd worden of deel gaan uitmaken van een nieuwe diversiteitsgroep. Het nieuwe “doelgroepenbeleid” van deze regering moet volgens BECI aan die realiteit beantwoorden en worden aangepast.

In 2016 gaan we ook hard werken aan onze verschillende identiteiten binnen BECI, want in alles wat we doen willen we zo efficiënt mogelijk endoelgericht te werk gaan! Met het Verbond van Ondernemingen (VOB) leggen wij de klemtoon op onze rol van sociale partner, de onafhankelijke pleitbezorger en vertegenwoordiger van alle ondernemingen bij de publieke instellingen en overlegorganen.

De Kamer van Koophandel is de KMO-verdediger, het netwerk van ondernemingen met een uitgebreid aanbod aan diensten voor haar leden Met IZEO, dé sociale partner voor zaakvoerders van KMO’s en zelfstandige ondernemers is de cirkel rond. De zelfstandigen mogen gerust zijn: IZEO zal door haar ledental in het Brussels Gewest steeds meer gaan wegen op het debat.

Last but not least : Al onze medewerkers weten dat klantvriendelijkheid en ledentevredenheid begrippen zijn die dagdagelijks in de praktijk moeten omgezet worden: focus op oplossingen heet dat bij ons. Respect en integriteit, oog voor een permanente verbetering en een open ingesteldheid vullen onze waardenlijst nog aan.

U merkt het: BECI gaat vastberaden 2016 tegemoet en dat kan enkel dank zij uw lidmaatschap, medewerking en vertrouwen. Blijf een beroep doen op ons voor al uw vragen, wensen en verzuchtingen: wij maken er graag tijd voor en zetten alles in op het best mogelijke resultaat.

Tot spoedig.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Jan De Brabanter, Secretaris Generaal VOB op 01.12.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.

 


 bron: Eurostat – Regional GDP per capita in the EU)