Uw gezondheid, een troef voor uw onderneming

Als Brussels ondernemer staat u elke dag opnieuw onder druk.

Slechts weinigen blijven volledig gespaard van problemen als: te veel werk, omslachtige administratieve taken, verre verplaatsingen, onevenwichtige voeding, te weinig slaap, werkuren die het evenwicht tussen werk en privéleven in het gedrang brengen, te weinig beweging, ... De steeds snellere veranderingen in de bedrijfswereld, de evolutie van de maatschappijen en een koortsachtige levensstijl leiden ertoe dat uw gezondheid zwaar op de proef gesteld wordt en vaak op de tweede plaats komt! 

Wist u dat uw gezondheid en die van uw medewerk(st)ers echter een van de belangrijkste middelen van uw onderneming is? Studies tonen aan dat investeren in gezondheid, met name op het werk, kan bijdragen tot lagere uitgaven voor afwezigheden en ziekte, een hogere motivatie van de werknemers, een betere werkomgeving en meer teamgeest. 

BECI, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en Question Santé asbl willen een project opstarten om u oplossingen te kunnen voorstellen die aangepast zijn aan uw behoeften en aan die van uw onderneming. Daarom willen we uw mening kennen: Wat betekent een goede gezondheid voor u? Wat zijn uw prioriteiten in uw werkomgeving? Welke vorm van ondersteuning zou u willen ontvangen? ... 

Wij vragen u om 5 à 10 minuten van uw tijd om deze online-enquête in te vullen. Op die manier wordt dit project ook uw project!