7 Gezonde Dagen

De plaats van gezondheid in (zeer) kleine Brusselse ondernemingen

Verhalen van ondernemingen die in moeilijkheden verzeilen omwille van een gezondheidsprobleem van de bedrijfsleider? “Schering en inslag”, zult u zeggen. De vraag is of ‘ongevallen’ als burn-out, depressie, vroegtijdig hartinfarct e.d. echt onvermijdelijk zijn. Is het dan echt niet mogelijk om tegelijk het succes van het bedrijf te verzekeren, een evenwicht te vrijwaren tussen privé- en beroepsleven en bovendien zorg te dragen voor de eigen gezondheid? Question Santé, het COm en BECI denken integendeel dat de ondernemer zijn eigen welzijn zou moeten kunnen beheren. De avond van 25 oktober zal het project ‘7J Santé’ op de startblokken zetten en een aantal ondernemers en deskundigen voor een rondetafelgesprek samenbrengen, met de vraag om een stand van zaken te maken en concrete benaderingen uit te werken.

“Ziek zijn? Heb ik geen tijd voor!” “Ik raadpleeg mijn arts alleen wanneer mijn bank dit als een vereiste stelt bij een kredietaanvraag.”… 86 % van de Brusselse zelfstandigen en leiders van kleine ondernemingen zien duidelijk het verband tussen gezondheid en beroepsleven, maar slechts de helft van hen draagt dagelijks zorg voor zijn of haar gezondheid. (1) Meerdere studies komen tot de conclusie dat de meeste zelfstandigen en zaakvoerders van KMO’s aan stress onderhevig zijn.(2) Vier zelfstandigen op vijf vinden dat hun beroep emotioneel zwaar uitvalt.(3) Eén ondernemer op drie geeft toe dat hij geen enkele lichamelijke activiteit uitoefent en 35 % van de bedrijfsleiders lijden aan overgewicht.(4)

Het dagelijks leven van de bedrijfsleider is een en al verplichtingen: te veel werk, frustrerende administratieve rompslomp, moeilijke verplaatsingen, onevenwichtige eetgewoontes, gebrek aan slaap, buitensporig lange werktijden, gebrek aan lichaamsbeweging… In deze context wordt de gezondheid als een lage prioriteit beschouwd. Vanzelfsprekend zijn beroepsvaardigheden en talent voor beheer aanzienlijke troeven om het hoofd te bieden aan de dagelijkse uitdagingen, maar het loont om in eigen welzijn en gezondheid te investeren als men
ook op lange termijn het zakelijk succes en de prestaties van het bedrijf wil handhaven. Het gezondheidskapitaal van de bedrijfsleider vertegenwoordigt namelijk de belangrijkste immateriële activa van het bedrijf. En de afhankelijkheid ten opzichte van de bedrijfsleider is omgekeerd evenredig met de omvang van de onderneming.

Hoog tijd dus om bedrijfsleiders bewust te maken voor het belang van hun welzijn en hun levensgewoontes: de duurzaamheid van hun bedrijf hangt ervan af. Hun gezondheid zouden ze in feite als een beroepsdoelstelling moeten beheren. In dit verband slaan de vzw Question Santé, het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) en de Brusselse Kamer voor Koophandel en Nijverheid (BECI) de handen in elkaar om met de hulp van de ‘Commission Communautaire Française’ (Cocof) het project ‘7 Gezonde Dagen’* aan de bedrijfsleiders van kleine Brusselse ondernemingen, zelfstandigen en starters voor te stellen.

Wat houdt gezondheid in? Waarom verdienen de gezondheid en het welzijn van de leiders van kleine ondernemingen meer aandacht? Hoe is het met de Brusselse ondernemers werkelijk gesteld? Welke mogelijkheden bestaan er om hun welzijn en gezondheid dagelijks te bevorderen? Hoe kunnen zij concreet actie nemen? Op welke hulp en ondersteuning mogen zij rekenen?... Mogelijke antwoorden hierop, een debat over dit thema, concrete actie…? Afspraak op 25 oktober om 19u, voor de lancering van het project ‘7 Gezonde Dagen’. Rond de tafel nemen een aantal ondernemers, gezondheidsspecialisten, politici en vorsers plaats. Bij die vorsers hoort o.a. Thomas Lechat, een van de medeauteurs van het recent verschenen ‘La Santé du dirigeant. De la souffrance patronale à l’entrepreneuriat salutaire’.

Praktische info

* Het project “7 Gezonde Dagen” combineert informatie en actie. Neem zeker een kijkje op de website (www.7jsante.be). Er is ook een (gratis) brochure. In beide vindt u bewezen, praktische en nuttige gezondheidstips voor dagelijks gebruik. Thema’s: het evenwicht tussen privé- en beroepsleven, gezonde voeding, lichamelijke activiteit en mobiliteit. In de loop van het jaar 2013 zijn er voor de bedrijfsleiders bovendien een aantal acties gepland: lichamelijke en mentale begeleiding, een mobiliteitsuitdaging en een workshop over gezonde voeding.

(1)Een enquête die Beci en het COm samen met Question Santé vzw bij een staal van 100 Brusselse ondernemers hebben gehouden.
(2) Een enquête over stress. In februari en maart 2012 door Securex en SNI ingesteld. 1380 bedrijfsleiders hebben eraan deelgenomen.
(3) Ibidem
(4) Olivier Torrès, “La santé du dirigeant. De la souffrance patronale à l’entrepreneuriat salutaire”, Éditions de Boeck, 1e édition, 2012, p.199 et 202