De toekomst is voor de nieuwe leiders weggelegd!

De maatschappij is zich grondig gaan reorganiseren met de opkomst van internet en de sociale netwerken. Op relationeel, sociaal en economisch vlak zorgen de nieuwe technologieën voor allerlei omwentelingen en uitdagingen binnen de onderneming. Het is dus niet verwonderlijk dat ook de werkingsprocessen drastisch aan het veranderen zijn!

Sinds een tiental jaren ruimen de klassieke hiërarchische modellen de plaats voor een veel vlakkere piramide en een netwerkstructuur. De werknemer wordt een medewerker die niet langer gehoorzaamt, maar eerder bijdraagt. Heeft ook geen functie meer, wel verantwoordelijkheden.

Met deze cultuurverschuiving krijgt de arbeidskracht een meer actieve en proactieve rol toegekend. We beleven dus een overgang, van een model waar het werk werd opgedeeld, naar een nieuw model waar de rollen worden verdeeld. In deze context is natuurlijk ook het concept van LEADERSHIP dringend aan verandering toe!

In het nieuwe model staat het individu centraal. Beleidsmensen moeten daarom in staat zijn steeds een correcte houding aan te nemen in functie van de team management situatie. De emotionele dimensie van arbeid blijft van groot belang. De medewerkers zien en beleven hun taak en omgeving trouwens aan de hand van wat ze waarnemen, wat ze aanvoelen en de waarden die ze belangrijk achten…

De leider van vandaag wisselt dus vlot van rol, in functie van de omstandigheden. Hij treedt afwisselend op als mentor, manager, leader of coach. Hij moet in staat zijn situaties te doorgronden en op ieder ogenblik te weten of hij moet uitleggen, coördineren, inspireren of aanzetten tot actie!

BECI staat u ter zijde om duidelijkheid te scheppen in al deze uitdagingen dankzij eenvoudige en doelmatige oplossingen. Dit gebeurt aan de hand van een cyclus van drie achtereenvolgende opleidingen, dat focust op het leadership van de toekomst. De thema’s van deze drie sessies:

  • Het proces waarmee u een team tot een Dream Team omtovert
  • Hoe voert u Empowerment in?
  • De troeven van een ‘Bridger’ Leader

 Klik hier voor meer informatie