En waar sta ik?

Het verslag tegen morgen afkrijgen, de kinderen op school oppikken, minstens twee keer per week aan sport doen, de administratieve rompslomp in orde brengen, de prospecten opnieuw contacteren, wat afstand nemen en mijn bedrijfsstrategie definiëren … En IKKE?

Eén zaak staat vast: verandering is de enige constante factor. Alles versnelt continu en vergt heel wat aanpassingsvermogen van wie niet voorbijgestreefd wil worden. Dat kan alleen als ik hiertoe in staat ben.

We zijn allemaal met meerdere zaken bezig en werken constant aan compromissen met de omgeving. Dit vereist organisatie. In de Westerse wereld verloopt er maximum 15 minuten tussen twee onderbrekingen: een telefoonoproep, de aankomst van een e-mail, een collega die het kantoor binnenwipt enz.

De neurowetenschappen hebben aangetoond dat de hersenen 7 minuten nodig hebben om een diepgaand neuronaal proces op gang te brengen. Wanneer wij op een taak geconcentreerd zijn, veroorzaakt elke onderbreking een verlies van kostbare tijd, extra vermoeidheid en stress. Bovendien functioneert ons brein volgens cycli. Elke cyclus (of uit te voeren taak) moet worden begonnen, verder gezet en ten slotte afgerond. Zolang dit niet is gebeurd, blijft de cyclus ‘on-hold’ in ons geheugen. De opeenstapeling van lopende cycli verergert ons angstgevoel en de overlast.

Eerder een kompas dan een uurwerk

Minder onderbrekingen en gesloten cycli zouden beterschap brengen. Ja maar, hoe doe ik dat? Op twee manieren: met een betere organisatie en door zaken te durven weigeren. Dit vergt wel wat voorbereiding.

Dagelijks trachten we ons meester te maken van de elementen rondom ons en tegelijk de stress en de vermoeidheid van onze hersenen binnen de perken te houden. Dit is een eerste stap om onszelf te beschermen en om ons de nodige ruimte te gunnen voor wat echt belangrijk is: een kijkje nemen naar het kompas eerder dan naar ons uurwerk.

Zin om een stap verder te zetten? U kunt bij BECI terecht voor de opleiding ‘Meer dan 90 praktische tips om uw tijd beter te beheren’. Daar vindt u praktijkgerichte antwoorden op al deze vragen. De volgende sessies zijn gepland op 6/2/2017 in het FR en op 10/2/2017 in het NL.