31.01.2017

Management van de toekomst: omkaderen, bevrijden en responsabiliseren

Rond nieuwjaar hebben velen onder u de doelstellingen en het streven voor 2017 uitgestippeld, met daarbij het plan en de strategie om dit alles te bereiken. Een goed begin: de medewerkers zijn boordevol energie, de kick-off verliep vlot en u bent ervan overtuigd dat uw team het vooropgestelde resultaat zal behalen. Toch zit u misschien met een vraag: hoe zorg ik ervoor dat elke medewerker het beste uit zijn vrijheid haalt, zonder in anarchie te vervallen?

Hebt u hier al over nagedacht? Lees dan verder!

Een goede balans tussen regels en vrijheden is in een beroepsomgeving moeilijk te bereiken. U wenst noch starheid, noch anarchie. Puik werk vereist echter de naleving van een duidelijke reglementering. De medewerker heeft behoefte aan een welbepaald kader om te weten binnen welke grenzen hij optreedt. Deze grenzen mogen niet worden overschreden. In de sport zijn dit de lijnen van het speelveld en de spelregels. Hiermee definiëren we het gebied waarbuiten de medewerker geen recht tot keuze heeft: het WERKKADER!

Hoe vrijwaart u een zekere vrijheid terwijl u de niet te overschrijden grenzen benadrukt? Heel eenvoudig: creëer een gebied waarin keuzes vrij kunnen worden gemaakt. Deze zone bestaat in feite al vanaf het ogenblik dat u het gebied van het werkkader hebt gedefinieerd. De medewerker beschikt namelijk binnen het werkkader over een ruimte waar hij vrij beslissingen kan nemen. Wat hier vaak fout loopt, is dat er over deze ruimte met geen woord wordt gerept. Doe aan interne marketing: bespreek deze ruimte als een bron van vrijheid en creativiteit. De medewerkers zullen namelijk inzien dat ze de mogelijkheid krijgen om initiatieven te nemen. Vandaar het belang om heel duidelijk te stellen dat de spelregels van het werkkader vooral bijdragen tot VRIJHEID!

Even de balans opmaken: wij beschikken over een team waarin elke speler weet wat mag en niet mag, begrijpt dat hij het recht heeft initiatieven te nemen en dit ook doet. Volgende stap: ervoor zorgen dat deze mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaan! Vrijheid en initiatief gaan namelijk gepaard met keuze en verantwoordelijkheid! U wilt vooral vermijden dat uw medewerkers alle richtingen uitgaan, falen en weigeren voor de gevolgen aansprakelijk te worden gesteld. Daarom is het van belang om de impact van ieders inzet op het gemeenschappelijk doel en streven heel duidelijk te schetsen. Vergeet de functiebeschrijvingen en begin nu VERANTWOORDELIJKHEDEN te definiëren!

Om deze uitdagingen aan te pakken met eenvoudige en doelmatige antwoorden, nodigt BECI u uit op een vorming over leiderschap in de toekomst. Een sessie rond drie sleutelwoorden:

  • Omkaderen
  • Bevrijden
  • Responsabiliseren