September 2017

Bent u klaar voor de sociale inspectie?

De regering drukt een controversieel project door: sociale inspecteurs uitsturen om na te gaan of ondernemingen discrimineren …

Wat is discriminatie precies?

Het gaat om een ongelijke behandeling van personen wat betreft één of meerdere van de 19 door de wet beschermde criteria: het vermeende ras, de huidskleur, de nationaliteit, het voorgeslacht en de nationale of etnische afkomst, de handicap, de filosofische of godsdienstige overtuigingen, de seksuele geaardheid, de leeftijd, het vermogen (de financiële middelen dus), de burgerlijke staat, de politieke overtuigingen, de syndicale overtuigingen, de gezondheidstoestand, de lichamelijke of genetische eigenheden, de geboorte, de sociale afkomst, het geslacht en de taal.

Hoe zullen de inspecteurs te werk gaan?

Op twee manieren:

  • Het uitsturen van identieke Cv’s met slechts een verschil voor één van de negentien discriminatiecriteria, en daarna nagaan of er een verschil in behandeling is.
  • Mystery shopping, waarbij een werkgever wordt gecontacteerd door een zogezegde potentiële klant met een discriminerende wens, en daarna nagaan of het bedrijf daar al dan niet op ingaat.

Mag de inspecteur dit bij om het even wie doen?

Neen, de wetgeving verbiedt het provoceren. De inspecteur mag dus niet bij eender wie met een dergelijke discriminerende vraag gaan aankloppen. Hij mag een dergelijke controle uitoefenen als er al een verdenking bestaat van ongelijke behandeling, of indien er al klachten zijn geweest in die zin. Uit de overheidsstatistieken blijkt dat sommige sectoren bekend staan voor hun discriminerende aanpak.

Behoort u tot één van de risicosectoren? Wat zijn de oplossingen?

  • Contacteer onze cel Diversiteit voor juridisch advies en innoverende tips op het vlak van HR beleid.

Contact: Hayate El Aachouche – 02/643.78.34