Wat als... De elektriciteitsfee het begeeft

Geen openbare verlichting, geen verkeerslichten meer.

Trams die midden op het kruispunt tot stilstand komen, mensen die in liften geblokkeerd zitten, automatische deuren die niet meer bewegen, alarmsystemen die het zwijgen worden opgelegd. Geen computers of telefoons meer. Geen centrale verwarming meer omdar er geen warmwatercirculatiesysteem meer is. En dit midden in de winter en misschien voor meerdere dagen... Rampscenario?

De bevoorrading van het land is de taak van de federale Staat. Tot aan de deregulering die Europa wenste, stelde de sector een uitrustingsplan voor. Toen was België theoretisch in staat om een derde van de geproduceerde energie uit te voeren. Vandaag is er bijna geen plan meer en we zijn nettoinvoerders. Elia meent dat er een echt gevaar voor energietekort bestaat dat voor deze winter volgens de weersomstandigheden 48 tot 119 uur duurt.

Dit blijft niet zonder gevolgen voor de ondernemingen die duidelijke en nauwkeurige informatie willen over de risico's die ze lopen: aanmoedigingsmaatregelen, organisatie van de afkoppeling, plotse afsluiting zonder verwittiging.

Afkoppeling mag niet verward worden met...

Er heerst grote verwarring tussen afkoppelingsplan en volledige black-out.

In het eerste geval - een, naar we hopen ordelijk, georganiseerd tekort - worden de grootsteden weinig getroffen omwille van hun hoog inwonersaantal en de talrijke moeilijkheden voor de openbare diensten.

In Brussel komt daar nog de aanwezigheid bij van de Europese en internationale instellingen, waaronder de NAVO. De hoofdstad is trouwens slechts goed voor 7,6 % van het totale nationale verbruik. Slechts enkele straten in Ukkel worden getroffen. Maar... Wat gebeurt er met de ondernemingen waarvan het personeel thuis getroffen zou worden ? Welke maatregelen moeten genomen worden ?

In elk geval moeten de Business Continuity Plannen herzien worden. En snel ! Er zullen aanmoedigingsmaatregelen genomen worden voor de piekperiodes (6-9 u en 17-20 u): airco, straatverlichting, uithangborden, enz. Daarna zullen de uitschakelbare industriële klanten afgekoppeld worden. In Brussel zijn er heel erg weinig. Daarna volgt de afkoppeling vanuit de 550 stroominjectiepunten waarvan 48 voor Brussel, in de vijf zones van het land en volgens zes schijven van 100 MW om 3 000 MW (drie kerncentrales) te bereiken.

... Blackout

Maar als dit niet zou volstaan ?

Als het overbelaste netwerk het zou begeven ? Helemaal geen onmogelijk scenario, zoals we reeds in Europa en Amerika gezien hebben (de strenge ijzel in Québec bijvoorbeeld). Hypothetisch en dus volledig onvoorspelbaar en onverwacht. Volledige stop van 16 tot 24 uur, daarna heropstart per fase en prioriteit, wat drie tot vijf dagen in beslag neemt. Slechts enkele centrales kunnen een black-start uitvoeren. Belgacom houdt het 12 uur vol op de oudste vaste lijnen (geen VOIP). Prioritaire klanten zijn de hulpdiensten en de ziekenhuizen, de gevangenissen en de media.

In Brussel neemt de Minister-president de functies van de gouverneur over. Hij moet de maatregelen nemen die bij een ongewenste stroomuitval noodzakelijk zijn. We kunnen ons redelijkerwijze vragen stellen over de voorbereidingsgraad, zelfs over de bewustwording van het risico en de te nemen maatregelen: organisatie van de mobiliteit (naar huis terugkeren maar ook op diensten een beroep doen) beveiliging van goederen en personen (geopende of geblokkeerde deuren, geen bewaking meer, geblokkeerde liften), voeding en verwarming (in de winter...)

Wat als...


Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coörtinator Kenniscentrum, op 01.10.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.