Buitenlandse handel

80% van de activiteiten in Brussel situeren zich in de dienstensector, maar die wordt jammer genoeg niet opgenomen in de exportcijfers. Indien dit toch het geval zou zijn, zou 18,4% van de waarde van de Belgische export (in 2011 in totaal meer dan 238 miljard euro) uit Brussel komen.

Als hoofdstad van Europa herbergt Brussel vele Europese hoofdkantorenvan internationale bedrijven. Daardoor heeft heteen belangrijke uitstraling voor de buitenlandse handel.