De Brusselse economie? Dat bent u, ik en wij allemaal samen!

Bent u ook overtuigd dat ondernemingen de motor zijn van onze economie en welvaart ?

Like de campagne op Facebook, post een foto van uzelf aan ’t werk en wordt een schakel in de lange ketting die wij aan de politieke partijen kunnen tonen.

Een sensibilisatiecampagne

BECI staat op de bres voor u. De regionale, federale en Europese verkiezingen van mei 2014 zullen beslissend, mogelijk ingrijpend zijn voor het economisch leven in het Brussels Gewest.

Wij hebben naar u geluisterd en een krachtig verkiezingsmemorandum geschreven en verspreid, wij hebben de politieke tenoren van alle partijen die in Brussel een rol willen spelen ontmoet en het belang om een gunstiger economisch klimaat na te streven onderstreept.

We doen er nog een schepje bovenop: u en wij zijn al overtuigd, maar hoe staat het met de man en de vrouw in de straat? Hoe denken zij over de economie en over de ondernemingen? Denken zij aan hun job en welvaart – en hoe die in stand worden gehouden - wanneer zij in het stemhokje staan?

Daarom zijn we van start gegaan met een publieke campagne, een maandvoor de verkiezingen, met als enig doel het brede publiek te wijzen op het feit dat u, zij, ik en wij allemaal deel uit maken van de economie die welvaart creëert, die werkgelegenheid schept, … want welvaart begint bij ondernemen, of niet?

Samen iets ondernemen, oneindige mogelijkheden

Op 9 mei jl. hebben wij de campagne voorgesteld aan de pers. Wellicht heeft u er al meer over gehoord en gelezen via de media.

Het idee is simpel: je bestelt een koffie op café: de ober brengt je de koffie, de koffie is besteld door de zaakvoerder bij een koffiehandelaar. De melk komt van bij de boer waar een tankwagen van het zuivelbedrijf instaat voor het transport. De vrachtwagen die moet af en toe naar de garage. De garagist koopt zijn werkoveral bij een textielzaak, de werknemer van het confectiebedrijf moet bij de bank zijn voor zijn autolening, enz.enz.

Een eenvoudige kop koffie is dus het resultaat van het werk van heel wat ondernemers, bedrijven en hun medewerkers. Dankzij hun werk én ieders bijdrage kunnen mensen hun gezin onderhouden en grijpen ze kansen in het leven. Meer nog, ze dragen hun steentje ook bij voor zij die nog niet of niet meer kunnen werken. Want welvaart begint bij ondernemen. Welvaart is er niet zomaar, maar creëren we. Wij allemaal.

Nu komt het er op aan zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen aan te zetten om even stil te staan bij die oneindige ketting die schuilt achter economie en welvaart. Eenmaal ze beseffen dat ze zelf ook een schakel zijn van de ketting kunnen ze niet anders dan meedoen, een “selfie” posten op de site van de campagne, onze petitie tekenen, de ketting groter maken, en nadenken over hoe belangrijk ondernemen is voor de samenleving.

Ontdek op www.samen-iets-ondernemen.be hoe we samen welvaart creëren.Niets doen is geen optie. Als niemand iets onderneemt, gebeurt er ook niets.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Jan De Brabanter, Secretaris Generaal bij BECI, 15/05/2014

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be