Een projectoproep om het hart van Brussel weer tot leven te brengen

Niet de doornen maar de heerlijke geur beschermt de roos. Woorden van een Perzische dichter, geciteerd door Ilios Kotsou, vorser in de Psychologie aan de ULB.

Brussel incasseerde klappen

Meerdere klappen, trouwens. Het begon met de brutale aanleg, zonder overleg, van een verkeersvrije zone die nagenoeg geen rekening houdt met de functies van de stad, de lokale beroepen en, meer bepaald, de handel. Daarop volgde de lock-down, met zijn catastrofale gevolgen voor het imago van de stad. Toen gingen de tunnels dicht, met een werkelijke of veronderstelde impact op de mobiliteit. En ten slotte overvielen ons de tragische terreuraanslagen van 22 maart 2016. Er bestaat geen causale relatie tussen deze gebeurtenissen. Ze kunnen hoe dan ook niet worden vergeleken. Wat ze wel in gemeen hebben, zijn de catastrofale gevolgen voor de cultuur, het sociale leven en de handel in het hartje van de hoofdstad.

Het is lente, maar Brussel is toegetakeld. De toeristen, de voorbijgangers en de klanten zijn van het straatbeeld verdwenen, met alle gevolgen van dien voor de handelszaken, de restaurants, de hotels, de bioscopen en de schouwburgen in het centrum. Alle handelaars constateren een dramatische achteruitgang van hun activiteiten en omzet. Het risico van faillissementen en baanverlies steekt de kop op.

Brussel bouwt al aan zijn herstel

In zulke moeilijke tijden is er geen andere uitweg dan een heropleving dankzij een positieve dynamiek. Overal nemen burgers, verenigingen en handelszaken initiatieven om aan te tonen dat ze zich niet laten ontmoedigen en dat het herstel al aan de gang is. De gedrevenheid om samen te leven, vrij en in vrede, zal uiteindelijk de sterkste zijn. Deze energie en solidariteit steken ons een hart onder de riem. We moeten echter snel optreden om de stad weer tot leven te brengen: de overleving van talrijke handelszaken, restaurants en culturele hoogtepunten staat op het spel. Iedereen moet bijdragen tot het herstel van de betovering en de verrukking die onze stad te bieden heeft. Met deze drijfveer kwam het Make Brussels project tot stand.

Make.Brussels, samen en zonder uitstel

Make.Brussels is een origineel initiatief van de gewestelijke regering van Brussel om het culturele leven en de handel in het hart van de stad op te kikkeren. De aanpak mikt resoluut op participatie en innovatie. Van een uniforme top downcampagne is hier dus geen sprake: er wordt een beroep gedaan op de creativiteit van iedereen om projecten te bedenken. Streefdoel: de mensen aanzetten het hart van de stad en zijn verschillende wijken opnieuw te ontdekken.

De vijfhoek werd in 10 wijken ingedeeld: Dansaert, Nieuw, Sint-Katelijne, Sint-Jacob, Zavel, Kunstberg, Marollen, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw (Congrestoren), Grote Markt en Zuid-Lemonnier. Elke wijk krijgt een project ondersteund door Atrium, het gewestelijk agentschap voor handel, en een financiering van 30.000 €, aangeboden door het Brusselse Gewest.

Deze projecten lopen tussen 1 juni en 31 december 2016 in tien wijken van de stad.

Voordien zullen ze door projectdragers tussen 4 april en 5 mei 2016 worden voorgesteld op de bijzonder gezellige website www.make.brussels . De campagne moedigt architecten, designers, ondernemers, organisatoren van evenementen, web-ontwikkelaars, koks, schilders, musici en andere creatief ingestelde mensen aan om hun ideeën voor Brussel voor te leggen.

Op dezelfde site kunt u nadien, tussen 9 en 20 mei, stemmen voor de 30 meest aantrekkelijke projecten. Zij moeten op duurzame wijze de identiteit en de aantrekkelijkheid van de wijken van centrum Brussel herstellen.

Tien hiervan zullen per slot van rekening worden weerhouden en vanaf de zomer uitgevoerd.

BECI ondersteunt resoluut dit initiatief

Bezoek de website www.make.brussels. Leg ons uw ideeën voor en stem voor de projecten. En keer terug naar het centrum van de stad, die u zal blijven verrassen.