Fiscale hervorming dreiging of kans?

Voor een regering ligt een fiscale hervorming altijd gevoelig.

Ze raakt namelijk aan de portemonnee en een aantal grote principes. Om nog maar te zwijgen over dreigende neveneffecten waar de budgettaire voorspellingen niet aan zouden hebben gedacht.

In Brussel is iedereen het eens over de noodzaak aan doortastende maatregelen om economie en werkgelegenheid te boosten en de Brusselaars een rechtvaardiger fiscaal stelsel te bieden. Nu, de voorstellen van de Brusselse regering ter zake zorgen natuurlijk voor enig debat. Ten eerste omdat vragen rijzen over de werkelijke impact, in een context van fiscale concurrentie tussen gewesten en zelfs gemeenten. En ten tweede omdat die maatregelen voornamelijk op de vastgoedfiscaliteit mikken en dus gevolgen zullen hebben op de economie.

Een ‘gematigde’ hervorming

Voor de Brusselse regering kunnen de krachtlijnen als volgt worden samengevat: een eenvoudiger, rechtvaardiger en gunstiger regionale fiscaliteit voor de Brusselaars.

Die gaat gepaard met de afschaffing van kleine belastingen die veel administratie vereisen en weinig opbrengen. Verder wordt de aanschaf van een eerste vastgoed aangemoedigd door een vermindering van de registratierechten tot 500.000 euro.

Eveneens in ontwikkeling en bijna klaar: een vermindering van de aftrekbaarheid (van 30 naar 15%) van de dienstencheques, een bijkomende heffing op bankautomaten en een voordeliger stelsel voor schenkingsrechten. Ook even vermelden dat wij momenteel ontsnappen aan de kadastrale aanpassing die sommigen vurig verwachtten (en anderen even vurig verafschuwden), ook al komt er een ‘geleidelijke aanpassing’ van het kadaster uit 1975.

De voorstellen van de regering pakken de meest delicate en dure dossiers niet frontaal aan: ze ‘sturen bij’, ze zorgen voor een beter evenwicht, soms op het randje van het mogelijke. Maar kan een opstapeling van maatregelen met een hervorming worden gelijkgesteld? Het ziet er naar uit dat de economische dimensie niet meteen in deze vergelijking aan bod komt.

Waarom bevoordeelt de fiscaliteit bijvoorbeeld de secundaire markt ten nadele van nieuwbouw (waarop btw dient te worden betaald, maar geen registratierechten), terwijl nieuwe woningen duurzamer zijn en de werkgelegenheid bevorderen?

Een globaal fiscaal kader

Andere redenen stellen tot ongerustheid: welke houding zullen de gemeenten aannemen?

Zij beslissen vrij over de inning van gemeentelijke opcentiemen en een aantal andere belastingen. Gemeenten die nu al verlieslatend zijn, zullen geneigd zijn gebruik te maken van hun fiscale autonomie, waardoor de regionale hervorming in het gedrang raakt. Vandaar de noodzaak aan een doelmatig ‘fiscaal pact’, met de nodige financiële middelen om in te gaan op de behoeften van de gemeenten (via een compensatiefonds) en een werkelijke harmonisering van de uiteenlopende gemeentelijke belastingen.

Het Gewest moet dus een globaal fiscaal kader ontwikkelen. Het is positief dat de aankoop van vastgoed wordt bevorderd, maar dan niet ten nadele van nieuwbouw. Verder is een vermindering van de fiscale druk op gezinnen bijzonder welkom, maar die moet dan ook worden toegepast op handelaars en zelfstandigen van wie de lasten anders zonder compensatie zullen stijgen. En ten slotte moet het Gewest ervoor zorgen dat de 19 gemeenten de fiscale maatregelen erkennen, ondersteunen en naleven.

Wilt u er meer over weten?

Lees het volledige artikel in het januarinummer van Brussel Metropool, met de analyse van Guy Vanhengel, minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Lise Nakhlé, Adviseur Ruimtelijke ordening op 05.01.2016.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be