Hoe het imago van Brussel oppoetsen?

Een paar weken geleden stond Brussel nog bekend als een internationaal platform, een beslissingscentrum, de kleinste van alle grote wereldhoofdsteden.

Brussel werd beschouwd als een actieve maar toch ook wat saaie zakenstad op het kruispunt van Europa, waar buitenlandse medeburgers in het beste geval en met een beetje geluk het Atomium, de Grote Markt en misschien zelfs Manneken Pis weten te plaatsen. Een best leuke stad, maar waar je als bezoeker niet onmiddellijk wil blijven hangen…

Sinds de aanslagen van november, is de situatie veranderd. Plots zou Brussel de uitvalsbasis zijn van het internationaal terrorisme. Tot die slotsom kwam in ieder geval een aantal mensen na een somber weekend en een moeilijk begin van de werkweek waarbij de hoofdstad van Europa een belegerde stad werd waar bewapende militairen de wacht hielden en in de straten patrouilleerden. De kracht van woord en beeld heeft de reputatie van Brussel aanzienlijke schade toegebracht.

Langetermijngevolgen

Naast imagoverlies heeft de stad ook economisch verlies geleden: personeel dat niet op het werk geraakte, afspraken en dienstverleningen die op het allerlaatste moment moesten worden afgeblazen…

Uiteraard waren de veiligheidsmaatregelen die in de context van het dreigingsgevaar werden genomen, noodzakelijk. Maar de negatieve impact ervan heeft zware gevolgen gehad op het economische leven. Vooral de handel, de horeca, het toerisme en de evenementensector zijn zwaar getroffen. Volgens sommige bronnen zou de schade oplopen tot 50 miljoen per dag.

We moeten het hoofd niet in het zand steken: het terrorisme heeft zich in Brussel genesteld – net zoals in andere grote Europese steden. Het is nu eenmaal een feit dat een aantal van de daders die de vreselijke aanslagen in Parijs hebben gepleegd, afkomstig was uit Brussel – en de overheid moet haar verantwoordelijkheid hiervoor opnemen. Ook waren er ongetwijfeld goede redenen om dreigingsniveau 4 af te kondigen in onze hoofdstad.

Brussel is dan ook geen eiland van rust en sereniteit in het hart van een zwaar belaagd Europa. Maar we kunnen nog uitgaan ‘s avonds, vrienden opzoeken, op restaurant gaan, een filmpje meepikken, de winkels afschuimen, de bus nemen… Net zoals in andere steden. De dreiging is in Brussel niet groter dan in Londen, New York, Parijs of Madrid, vier steden die de horror van aanslagen hebben beleefd maar toch nooit werden beschouwd als broeihaarden van terrorisme. Vier aantrekkelijke steden ook, die niemand links wil laten liggen.

Een imago heropbouwen met meer nadruk op fun 

Waarom? Omdat Londen, New York, Parijs of Madrid sinds jaar en dag een positief, bruisend, opwindend… imago meedragen. Iedereen beschouwt een bezoek aan een van deze steden – of beter nog, er naartoe trekken om er te gaan studeren, werken, wonen… als “wreed neig”.

Uiteraard kan Brussel de vergelijking met dergelijke wereldsteden niet doorstaan. Onze referentiepunten zijn eerder Amsterdam, Barcelona, Wenen of Milaan, die in de lijstjes met aantrekkelijke steden vaak een pak hoger scoren dan Brussel.

Het “merk Brussel” is een uitzonderlijke economische troef die we niet in de handen mogen leggen van een groep terroristen. Maar de veiligheidscrisis heeft ook pijnlijk duidelijk gemaakt dat Brussel al langer te kampen heeft met een serieus imagoprobleem. Haar al te bescheiden reputatie kan niet enkel stoelen op de dynamiek van het zakenleven en de aanwezigheid van openbare instellingen. Brussel heeft veel meer te bieden dan dat, zoals levenskwaliteit, een groot cultureel aanbod… Kortom, het fungehalte van Brussel moet danig worden opgekrikt.

We roepen dan ook alle Brusselse actoren op om hun krachten te bundelen en hier dringend werk van te maken. 

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Algemeen coördinator op 30.10.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be