Een BECI en IZEO enquête over de behoeften van handelaars in Brussel

De handel is een essentiële sector van de Brusselse economie. De cijfers spreken boekdelen: met nagenoeg 2.000.000 m² commerciële ruimten en meer dan 20.000 winkelnamen stelt deze sector ongeveer 85.000 mensen (zelfstandigen en loontrekkenden) tewerk en behoort hij dus tot de grootste werkgevers van het Gewest.

Welke behoeften hebben de Brusselse handelaars op het gebied van rekrutering, vaardigheden en opleiding van commerciële medewerkers (verkoper, adviseur, commercieel afgevaardigde enz.)? BECI en IZEO hebben op deze vragen duidelijke antwoorden gezocht via een kwaliteitsenquête onder 200 handelaars en KMO’s die in de Brusselse handel actief zijn. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Commerce Academy, een coördinatieplatform dat de steun van ministers Céline Fremault en Rachid Madrane geniet.

Deze enquête leverde meerdere merkwaardige resultaten op:

1. Bedrijfsleiders ervaren de rol en de kwaliteit van verkopers, klantenadviseurs en commercieel afgevaardigden als uitermate belangrijk in het welslagen en de ontwikkeling van hun handelszaak. Deze commerciële functies zijn volwaardige beroepen die specifieke vaardigheden vereisen op het gebied van klantenonthaal, begrip van de behoeften, voorstel van een product of een oplossing dat aan deze behoeften beantwoordt en afsluiten van het verkoopproces. Precies daarom vereisen deze beroepen bovendien bepaalde gedragsvaardigheden en relationele competenties. 

2. Nu blijkt dat bij de rekrutering van een medewerker voor een van deze functies, de zoektocht naar het gepaste profiel moeilijk verloopt. De handelaars betreuren vaak een gebrek aan motivatie bij kandidaten wanneer dezen bepaalde verplichtingen eigen aan het beroep (o.a. werkuren) moeten aanvaarden. Er bestaat ook een gebrek aan vaardigheden, voornamelijk wat talen betreft. In Brussel zouden ze ten minste het Nederlands en het Frans machtig moeten zijn, naast een basisopleiding in commerciële beginselen. Dit is helaas zelden het geval bij de aanvang van een carrière. Vandaar de vraag naar een versterking van deze aspecten in de basisopleidingen, zowel via de klassieke weg als in het alternerend onderwijs.

3. De handelaars zijn naar verluidt klaar om ook zelf te investeren in de opleiding van hun commerciële medewerkers, doorheen hun carrière. Het betreft vanzelfsprekend ‘productopleidingen’, aangezien het aanbod constant evolueert. De handelaars vinden dat dit bij hun taak hoort, op het terrein. Anderzijds is er ook een behoefte aan commerciële opleidingen om de competenties voortdurend aan te scherpen, des te meer omdat deze vaak bij de indiensttreding als ontoereikend worden ervaren. Voor dit tweede luik vragen handelaars om externe ondersteuning, zeker wanneer ze zelfstandig zijn en ze niet voor een of andere winkelketen werken die zijn eigen vormingsprogramma's inricht. De handelaars willen weten wie commerciële vormingen kan aanbieden, aangepast aan hun kleine onderneming. Ze zoeken opleidingen die tegelijk concreet, toegankelijk en resultaatgericht zijn. Ze zijn bereid hun medewerkers tot vier vormingsdagen per jaar aan te bieden, om hun commercieel profiel te verbeteren.

4. 30% van de bevraagde handelaars heeft al een vorm van e-commerce ontwikkeld. Van de overige 70% beweert de helft van plan te zijn binnen de 12 komende maanden de verkoop met e-commerce tools te willen uitbreiden! Talloze handelaars realiseren zich dat ze voortaan op twee terreinen moeten spelen: de klassieke winkel en zijn virtuele tegenhanger!

IZEO en BECI hebben de boodschappen van deze enquête goed ontvangen. Wij gaan voor onze leden het aanbod aan verkoopopleidingen aanvullen. In de komende weken gaan wij ons ook met veel aandacht buigen over de informatiebehoefte van handelaars wat betreft de diversificatie van hun verkoopkanalen via e-commerce, naast de klassieke winkel. Van zijn kant wil de Commerce Academy een opleidingssessie van 16 uren inrichten voor alle medewerkers van handelszaken, over de relationele competenties die van essentieel belang zijn om de klant te ontvangen, om te verkopen en om loyaliteit aan te moedigen. Dit is de zogenaamde ‘Glimlach’-module. BECI en IZEO brengen u graag in contact met de Commerce Academy om deze module te ontdekken.

Deze dynamiek om zowel de taalkundige als de commerciële vaardigheden van de medewerkers en van werkzoekenden te verbeteren, wordt unaniem beschouwd als een tewerkstellingsstimulans en een ondersteuning van de handelssector in Brussel. Dit zijn de twee goede redenen waarom BECI en IZEO zich voluntaristisch inzetten voor de projecten van de Commerce Academy (http://commerce-academy.be).

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Miguel Van Keirsbilck, Secretaris Generaal bij IZEO op 15.11.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be