Just under the sky: een goed project voor Brussel

Het project van een commercieel centrum “Just under the sky”, ter hoogte van de Van Praet brug, is volgens de analyse van Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van BECI, een uitgelezen kans om de zone van het kanaal te dynamiseren. “Brussel is waarschijnlijk de laatste grote Europese stad die haar waterweg nog moet valoriseren, op uitzondering misschien van de logistieke functie” voegt de woordvoerder van de Brusselse ondernemingen er nog aan toe. “Bovenop de industriële activiteiten, zijn er tal van toeristische en commerciële activiteiten die er zich kunnen vestigen en die een echte wisselwerking tussen de beide oevers kunnen bewerkstelligen.” Vervolledigt Willocx nog. Mediacité van Luik is in die zin een mooi voorbeeld.

Dat wetende, hoe moeten wij dan het negatieve advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie begrijpen? En vooral, wie zijn de leden van dit Comité? “We kunnen ons vragen stellen bij de vertegenwoordigers binnen dit comité. Het is duidelijk dat sommigen organisaties het niet opnemen voor Brussel en haar belangen niet verdedigen, maar wel die van de twee andere regio’s” stelt de baas van het Brusselse patronaat. “BECI behoudt zich ook het recht toe om de geldigheid van sommige mandaten in vraag te stellen, in de mate dat de duurtijd van 6 jaar duidelijk overschreden zou zijn. Wat er ook van zij, de stad Brussel moet nu overwegen om het eigenbelang en die van haar inwoners voorop te stellen. De vereniging van de bedrijven in de haven heeft het in ieder geval goed begrepen, want het project werd tijdens haar laatste algemene vergadering unaniem goedgekeurd.

Wij kunnen er niet naast kijken, het is een perfecte locatie voor het project in een eerder moeilijke wijk. “Terwijl het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest miljoenen Euro’s pompt uit het FEDER fonds ten behoeve van een rehabilitatie van het kanaal, weert ze iedere mogelijke hefboom vanuit de privé” merkt Olivier Willocx op. Dit is nochtans de doelstelling van dit Europese programma waarvoor volgend jaar de verlegging voor een nieuwe periode van 6 jaar aan de orde is! Hoe is het dan mogelijk dat de inplanting van een dergelijk project geweigerd wordt daar waar niemand anders er wilt investeren? En bovendien is de stad op zoek naar een manier om beide delen van deze triestig ogende kanaalzone met elkaar te verbinden. Dergelijk project is een opportuniteit voor de stad vanuit sociologisch oogpunt en ook voor de lokale tewerkstelling, want handelszaken bieden jobs aan die toegankelijk zijn voor de talrijke laagopgeleiden die Brussel telt.

BECI doet tenslotte een plechtige oproep aan UNIZO en UCM om samen met hen te ijveren voor een modern beleid van commerciële en economische ontwikkeling van de Hoofdstad en om onmiddellijk een halt te roepen aan de anti-Brusselse aanvallen. Brussel is een stad in volle uitbreiding en telt binnenkort 1,27 miljoen inwoners. De bevordering van de handels en de tewerkstelling maken inherent deel uit van ieder beleid voor een stedelijke duurzame ontwikkeling.

Voor meer info: 
Olivier Willocx – 02 643 78 14 

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is gegroeid uit een partnership tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de Brusselse tewerkstelling et telt meer dan 35 000 bedrijven als lid. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van de Brusselse ondernemingen en voorziet voor hen een uitgebreide waaier van diensten.