Een witboek voor de bovenstad

De bovenstad bestaat uit het gebied tussen de Louizapoort en de Naamse poort en loopt via de Elsensesteenweg en de Louizalaan verder tot aan de Baljuwstraat. Dit gebied zorgt voor evenveel werkgelegenheid als de benedenstad, namelijk 3.500 arbeidsplaatsen (waarvan ongeveer 50% op de Louizalaan), en het staat op de 8ste plaats in een rangschikking van de 30 gezelligste lanen in de wereld. Met enkele nieuwe projecten, zoals de overwelving van de ring aan de Gulden Vlieslaan, zou deze wijk met haar sterke internationale aantrekkingskracht minstens 700 bijkomende arbeidsplaatsen kunnen creëren.