Ondernemingen die voorbijgaan aan de digitale transitie zijn ten dode opgeschreven

In 2015 zullen wereldwijd 8 zettabytes aan gegevens uitgewisseld zijn. Dat is een cijfer met 21 nullen, waar tegen 2035 nog eens 6 nullen zullen bijkomen.

Amazon.com heeft Walmart voorbijgestoken wat marktkapitalisatie betreft. Uber en AirBnB boezemen de klassieke spelers van hun respectievelijke markten angst in.

Is uw onderneming opgewassen tegen de digitale transitie en de nieuwe economie? Dat is de vraag die ALLE ondernemingen zich vandaag de dag zouden moeten stellen.

Ter gelegenheid van ons jaarlijks evenement, dat deze keer in het teken stond van die digitale transitie, ondervroeg BECI een honderdtal ondernemingen over dit thema. En de resultaten van de enquête zijn erg verontrustend ...

Een op de twee ondernemingen heeft geen mobiele applicatie en 60% van de ondervraagden weet niet of zij concurrenten hebben die uitsluitend online of met een app werken. Bijna 50% van de ondervraagde ondernemingen is trouwens al eens het slachtoffer geweest van een cyberaanval. Erger nog: terwijl we dringend op zoek moeten naar oplossingen voor de demografische groei en de toenemende verstedelijking, past de helft van de respondenten nooit de principes van de kringloopeconomie toe en weet een op drie zelfs niet wat dat is. Slechts 20% van de ondervraagde ondernemingen stelt gedeelde auto's ter beschikking van hun werknemers.

Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen niet klaar is om de sprong naar de digitale transformatie te wagen. Ze zijn nog onvoldoende gewapend voor de digitale transitie. De kloof tussen de nood aan digitalisering en de concrete acties is verbluffend.

Waarom deinzen de ondernemingen er zo sterk voor terug om deze weg in te slaan?

Gaat het om een generatiekloof?

Zijn ze bezorgd om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens?

Of zijn de bazen gewoon ouderwets en weigeren zij zich aan te passen aan de nieuwe technologieën?

Een ding is nochtans zeker: geen enkele onderneming kan het zich nog veroorloven om de digitale transitie zomaar naast zich neer te leggen. Ondernemingen die hun bedrijfsmodel niet aanpassen, zijn ten dode opgeschreven en zullen worden verslonden door technologisch behendigere concurrenten.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Olivier Willocxgedelegeerd bestuurder, 30.10.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be