Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu

De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Pact voor een Duurzame Groei. Het doel ervan is de huidige uitdagingen i.v.m. het milieu om te vormen tot economische ontwikkelingskansen voor Brussel. BECI werk hier uiteraard actief aan mee, in het bijzonder door de organisatie van informatiesessies voor Brusselse bedrijven over de mogelijkheden en voorwaarden om aan openbare aanbestedingen deel te nemen.