Het Netwerk Duurzame Voeding

Om de bedrijven in de voedingsector te ondeursteunen in de transitie naar een duurzaam economisch model, organiseert BECI een lerend netwerk "Duurzame Voeding".

Het regeerakkoord van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de legislatuur 2009-2014 biedt, onder andere, om "van Brussel een toonbeeld maken op het vlak van duurzame voeding." Daartoe werd een as Duurzame Voeding gestart als onderdeel van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, waarvan BECI een actieve deelnemer is.

In deze context, organiseert BECI een lerend netwerk die tot doel heeft de bedrijven uit de voedingsector van BHG aan te moedigen en te ondersteunen in de overgang naar een economisch model gebaseerd op de principes van duurzame ontwikkeling. Het netwerk staat open voor alle bedrijven die zich willen toespitsen op duurzaamheid of die et al mee bezig zijn en hen hierbij begeleiden. Deze aanpak omvat niet alleen de management systemen, maar ook de goederen en diensten die door de bedrijven geleverd worden. In elk geval is het de bedoeling dat de deelnemende bedrijven aangemoedigd worden om na te denken over hun business-model, zodat het compatibel wordt met de principes van een duurzame ontwikkeling.

De hele voedingssector wordt bij de actie bettrokken: het stedelijke landbouw, verwerking, distributie, bevoorrading en Horeca. Met andere woorden alle actoren en bedrijven die reeds gevestigd zijn in de Brusselse regio, evenals de nieuwe, ongeacht de grootte (ZKO, KMO, grote bedrijven).

De partners in dit project zijn: Fevia, Comeos, Groupe One, Leefmilieu Brussel, Crédal, Atrium.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie kan u contact opnemen met Laura Rebreanu, Coördinatrice Duurzame Ontwikkeling bij BECI.