Betere voeding? Duurzame voeding!

Eten is niet alleen levensnoodzakelijk, het is ook bij uitstek een aangenaam sociaal gebeuren. Maar de laatste jaren zijn de gewoonten van de consumenten sterk gewijzigd.

Ze zijn de gestandaardiseerde massaproducten beu en gaan op zoek naar andere voeding voor thuis en op restaurant.

Ze willen voedingsproducten met meer smaak en die (al dan niet terecht) beter zijn voor de gezondheid. Ze zoeken ook biologische, lokale en seizoensproducten die op een sociaal verantwoorde en milieuvriendelijke manier geteeld worden.

Om een antwoord te bieden op deze en andere gelijkaardige wensen van de consument werd het concept “duurzame voeding” in het leven geroepen. Het concept is nog wat onduidelijk en niet helemaal afgebakend. Het omvat een systeem dat rekening houdt met een hele reeks milieuaspecten (minder impact op het leefmilieu), sociale elementen (iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle voeding), ethische dimensies (de producenten goede arbeidsomstandigheden en een aanvaardbaar inkomen gunnen) en de gezondheid van de consumenten (de productie van gezonde voedingsmiddelen).

Deze criteria gelden in principe voor de volledige productieketen: van het veld tot in het bord van de consument. Maar in de praktijk wordt dit vaak (onterecht) gelijkgesteld met biologische producten die afkomstig zijn van lokale landbouw of fair trade of met de stadslandbouw die ook populair begint te worden.

De realiteit ziet er een stuk ingewikkelder uit en omvat een hele reeks initiatieven. Dat kan variëren van de invoering van een ‘eenvoudig’ systeem voor milieumanagement om de onderneming efficiënter te laten werken en om de verspilling van grondstoffen zoals water en energie tegen te gaan, tot meer specifieke activiteiten om de verkwisting van etenswaren tegen te gaan of zelfs het aanbieden van specifieke producten (bio, glutenvrij, vegetarisch/veganistisch, enz.).

De ontwikkeling van de stadslandbouw (collectieve moestuinen, stadsboerderijen die in de gebouwen geïntegreerd worden) is een onderdeel van de zogenaamde stadsvoeding en past bij alternatieve landbouwinitiatieven zoals het kweken van paddenstoelen op koffiedik (PermaFungi), het kweken van insecten voor menselijke consumptie (Little Food, GreenKow), en ook aquaponie dat vissen en andere landbouwgewassen in symbiose laat groeien (projets Plant-A-Fish, Village Partenaire).

We hebben hier alleen maar Brusselse voorbeelden gegeven en uiteraard zijn zij niet de enigen. De volledige voedingssector binnen het gewest heeft hier belang bij en op dit ogenblik zijn er al heel wat diverse bedrijven (leveranciers, verdelers, restaurants, traiteurs en hotels) die overstappen naar een duurzamer beleid. Ze willen tegemoetkomen aan de verlangens van de consumenten en zien daarin een economische opportuniteit. Het biedt de kans om zich te onderscheiden binnen een uiterst concurrentiële sector en om nieuwe activiteiten op te starten (productie binnen de stad, food trucks, workshops ecologisch koken, enz.).

Om al deze innoverende initiatieven te steunen en te stimuleren, werden er verschillende organisaties opgericht zoals Slow Food Brussels en de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu. Het is binnen het kader van dit laatste initiatief dat BECI een netwerk voor Duurzame Voeding aan het uitbouwen is. Het is de bedoeling om de ondernemingen hierover beter te informeren en ze te stimuleren en bij te staan om hiermee te beginnen. Betere voeding is een hot topic en vaak betekent dat ook dat er duurzamer gegeten wordt. De sector moet zich daaraan aanpassen en de ondernemers die deze kans aangrijpen kunnen zich aan een mooie toekomst verwachten.

Wilt u een workshop over hergebruik van afval binnen de stedelijke voedingssector deelnemen? Deze gaat door op maandag 23 juni om 14u. Contacteer daarvoor Etienne Aulotte, eaulotte@environnement.irisnet.be.

 

 

Dit artikel wordt u aangeboden door het Netwerk Duurzame Voeding van BECI en maakt deel uit van het Europees project ResilieNtWEB. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Laura Rebreanu, Coördinatrice Duurzame Ontwikkeling bij BECI.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.