BECI lanceert het Brussels Green Network

Om bedrijven te helpen en te ondersteunen in hun milieu-inspanningen, BECI lanceert het Brussels Green Network.

Duurzaam ondernemen is een van de grootste uitdagingen van de moderne maatschappij en bijgevolg een onvermijdelijk onderwerp voor ondernemingen. Een duurzame bedrijfsstrategie brengt steeds vaker een belangrijke economische troef met zich mee. Daarnaast wordt de milieuwetgeving strenger en complexer, wat veel bedrijven ertoe verplicht het onderwerp eerder te zien als een verplichting dan als een ontwikkelingsmogelijkheid. Om deze visie bij te sturen en om ondernemingen te begeleiden bij het nemen van milieumaatregelen, heeft BECI een Brussels Green Network opgericht.

Naast het voornaamste doel om de Brusselse bedrijven te sensibiliseren op gebied van duurzame ontwikkeling, willen we via het platform ook milieu-initiatieven aanmoedigen en ondersteunen.

Informeren

Een van de hoofdzakelijkste moeilijkheden op het gebied, is het ontbreken van duidelijke, precieze en betrouwbare informatie. BECI stelt voor om de informatie met betrekking tot het milieu in het Brussels hoofdstedelijk gewest te centraliseren en te verspreiden. Dit zowel voor de bestaande wetgeving als voor financieringsbronnen voor milieuprojecten, eco-labels en initiatieven of acties van ondernemingen op het vlak van milieu door de overheid en privé-instellingen. Voor BECI gaat het erom op termijn een ware expertise te ontwikkelen op dit vlak, beide intern en extern via samenwerking met andere mensen uit de milieusector. Door hen op te stellen als een onmisbare partner inzake duurzame ontwikkeling, zal BECI snel concrete en directe hulp kunnen bieden aan geïnteresseerde bedrijven.

Het doel van dit netwerk is ook om vlotter contacten te kunnen leggen tussen de milieuverantwoordelijken uit de verschillende economische sectoren en de Brusselse ondernemingen. Dit maakt het mogelijk om kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid uit te wisselen en te delen. Daarnaast zorgt het netwerk voor een vlottere samenwerking met de overheid op gebied van alle milieuzaken die een directe impact hebben op de ondernemingen. Via verschillende projecten, streeft het BGN niet alleen de evolutie van de Brusselse ondernemingen naar een duurzaam management te steunen, maar ook concreet de vervuiling in Brussel tegen te gaan en een milieuvriendelijkere economische ontwikkeling te verzekeren.

Het platform heeft dus een sensibiliseringsrol voor een duurzame ontwikkeling naar ondernemingen toe, maar doelt eveneens op het aanmoedigen en begeleiden van ondernemingen in het integratieproces van milieuvriendelijke grondbeginselen in hun management en hun dagelijkse praktijken. BECI wenst zo een belangrijke speler te worden in Brussel op het gebied van milieuvragen.

Het Platform Duurzaam Ondernemen in de praktijk

De vijf werk thema's van het platform zijn:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Coördinator Duurzaam Ondernemen, Laura Rebreanu.