Oktober 2016

Energie-audit: veranderingen op komst in Brussel

Een aantal bedrijven zullen snel moeten voldoen aan de nieuwe voorschriften van de Brusselse wetgeving. Is dit ook voor u het geval?

De aandachtspunten:

  • Ondernemingen waarvan een vestiging door een milieuvergunning is gedekt, waar meer dan 250 voltijds equivalenten (VTE) worden tewerkgesteld, waarvan de omzet 50 miljoen euro overschrijdt of de jaarbalans over de 43 miljoen euro beloopt, zullen deze vestiging aan een energie-audit moeten onderwerpen.

Zulke ‘grote ondernemingen’ zullen over een ondertekend contract moeten beschikken om de audit ten laatste op 31 december 2016 te laten uitvoeren. Het verslag hiervan moet voor 31 december 2017 aan Leefmilieu Brussel worden voorgelegd. Om de vier jaar moet een nieuwe audit plaatsvinden.

  • De grote ondernemingen (zoals hierboven bepaald) waarvan blijkt dat ze bovendien ‘grootverbruikers’ zijn, moeten doelstellingen uitwerken in verband met de in te zetten middelen of te behalen resultaten voor een vermindering van het energieverbruik in een tijdspanne van vier jaar.
  • Indien een onderneming van statuut verandert en een ‘grote onderneming’ wordt, zal ze binnen de zes maanden na de vaststelling van deze verandering een energie-audit moeten uitvoeren.
  • Een energie-audit is bovendien verplicht in het raam van een milieuvergunningsaanvraag voor een bestaande vestiging die ook een ‘grootverbruiker’ is:

van de tertiaire sector, met meer dan 3500 m²;
van de handel, met meer dan 1000 m²;
van de industrie.

In dat geval verplicht de milieuvergunning om middelen of resultaten te bepalen voor een beperking van het verbruik binnen de vier jaar.

  • Een onderneming wordt als een ‘grootverbruiker’ beschouwd als ze een bepaalde verbruiksdrempel overschrijdt. Deze drempel hangt af van de hoofdactiviteit. Meer details in de tabel hieronder.
Activiteitsector Verbruiksdrempel
 Kantoorgebouw (privé en overheid)  > 128 kWhf/m2/jaar
 Onderwijs  > 107 kWhf/m2/jaar
 Klinieken  > 197 kWhf/m2/jaar
 Tehuizen  > 182 kWhf/m2/jaar
 Hotels  > 206 kWhf/m2/jaar
 Handelszaken  > 212 kWhfelek/m²/jaar
en > 102 kWhfbran/m²/jaar
of > 314 kWhftotaal/m²/jaar
 Andere  > 142 kWhf/m2/jaar
 Industrie  > 0,1 PJp/jaar

Waarbij: kWhf = kWh finale energie; kWhfelek = finale kWh elektriciteit; kWhfbran = finale kWh brandstof; PJp = petajoule primaire energie

  • Een door Leefmilieu Brussel erkende auditeur moet de audit uitvoeren. De lijst van deze auditeurs vindt u op het volgende adres: http://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=EA00001  
  • De ISO 50.001 gecertificeerde bedrijven of bedrijven die over een gelijkwaardige certificering beschikken met inbegrip van een energie-audit conform de Europese richtlijn 2012/27 aangaande energie-efficiëntie kunnen worden vrijgesteld van de ‘grote onderneming’ audit evenals van de milieuvergunningsaudit.

Download zeker de uitstekende informatie van Leefmilieu hieronder (tweetalige PDF). Bij vragen mag u zeker Laura Rebreanu contacteren (lr@beci.be - +32 2 643 78 26) – of rechtstreeks bij Leefmilieu Brussel aankloppen (Permit_agr@environnement.brussels)

 

Documents