29.12.2016

Energiepremies in 2017

Download hier de handige tabel met energiepremies!

In Brussel nemen de residentiële en tertiaire sectoren het leeuwendeel van het energieverbruik voor hun rekening: respectievelijk 39 en 35% van het totaal. Verwarming speelt de hoofdrol: bijna 50% van de energiekosten in bedrijven van de tertiaire sector en meer dan 72% in woningen. Wegens de prijsstijgingen wordt het voor ondernemingen rendabel om in energiebezuinigingen te investeren. Zo verminderen ze de kosten op lange termijn. Zulke investeringen krijgen bovendien de steun van energiepremies in de drie domeinen die de beste resultaten opleveren: studies en audits, isolatie/ventilatie en warmteproductie.

Het globale budget voor 2017 voorziet 22 miljoen euro, zoals vorig jaar. Ook de bedragen van de premies blijven ongewijzigd ten opzichte van 2016. Hieronder vindt u een overzichtstabel van Leefmilieu Brussel met daarin alle in 2017 beschikbare premies. Het Gewest stelt deze premies ter beschikking van ondernemingen, gemeenschappen en openbare en privé gebouwen om toegang te verschaffen tot de technieken en apparaten die de beste energiebesparingen opleveren.

De premie gaat met een aantal voorwaarden gepaard:

  • De werkzaamheden of de studies waarvoor een premie wordt aangevraagd, beogen een betere energie-efficiency van een gebouw gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uitbreidingen van gebouwen (beschermde volumes) komen niet in aanmerking voor zulke premies.
  • De aanvraag moet na de werkzaamheden bij Leefmilieu Brussel worden ingediend, binnen de vier maanden na de saldofactuur.
  • De gevraagde premie moet minstens 50 € bedragen.
  • De aanvrager moet over een bankrekening in een Belgische bank beschikken om de energiepremie te ontvangen.

 Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie de werkzaamheden worden gefactureerd. Indien de aanvrager btw-plichtig is en de btw aftrekt, zullen de energiepremies worden berekend op de bedragen zonder btw. Energiepremies kunnen bovendien worden gecombineerd met andere vormen van financiële steun (federaal, gewestelijk of gemeentelijk), maar het totaal van al deze uitkeringen mag niet hoger liggen dan 100% van de investeringen. In geval van overschrijding wordt de energiepremie verminderd.

 Contact

Laura Rebreanu
lr@beci.be