01.12.2017

Energiepremies 2018

een stabiel stelsel met  een verhoogde premie voor dakisolatie en een uitbreiding van de toelatingsvoorwaarden

Besteedt u een groot deel van uw budget aan uw energieverbruik en hebt u dit jaar besloten hier iets aan te doen? De energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen u financieel om te kiezen voor de meest efficiënte technieken en toestellen. Op 19 oktober 2017 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het energiepremiestelsel 2018 goedgekeurd. Het totale budget blijft net als vorig jaar behouden op 22 miljoen euro om u te ondersteunen  bij uw investeringen.

Zoals aangekondigd in 2016 laat de stabiliteit van het stelsel u toe de energierenovatie van uw vastgoed te plannen:

➜ de nadruk ligt ook nu op de 3 efficiëntste domeinen: audit - isolatie- verwarming

➜ drie doelgroepen blijven op de voorgrond: mede-eigenaars  -  collectieve  voorzieningen  (publiek in 2018 uitgebreid met de sportcentra en de maatwerkbedrijven) - de huurders

➜ het bedrag van de premie voor dakisolatie  is verhoogd.

Sinds 2016 heeft het stelsel van de Energiepremies het mogelijk gemaakt om de beschikbare middelen te optimaliseren en de procedures voor het aanvragen en toekennen van de premies te vereenvoudigen. Zo konden ook meer mensen van de premies gebruikmaken via de uitbreiding van de categorie van lage inkomens met nieuwe doelgroepen (eigenaars- verhuurders, mede-eigendommen, scholen, crèches, universiteiten en hogescholen…).

Het stelsel van de Energiepremies 2018 zet in op de stabiliteit die in 2016 werd aangekondigd. Dit laat toe een continuïteit voor de burgers te garanderen om de planning van de renovatie van de gebouwen te vergemakkelijken. De nadruk ligt dit jaar nog steeds op de 3 efficiëntste domeinen: studies en audits - isolatie en ventilatie - verwarming. Een stabiel stelsel betekent niet automatisch een ongewijzigd stelsel, in 2018 zullen een aantal verbeteringen het daglicht zien.

■ Bijzondere aandacht voor de daken

Het dak isoleren is de meest rendabele investering in een gebouw en is dikwijls de beste keuze bij de start van  renovatiewerken. Het bedrag van de premie voor de isolatie van het dak wordt als volgt verhoogd:

◗ Categorie A: 20 €/m² (in plaats van 15 € in 2017)

◗ Categorie B: 30 €/m² (in plaats van 20 € in 2017)

◗ Categorie C: 40 €/m² (in plaats van 25 € in 2017)

■ De sportcentra en maatwerkbedrijven hebben toegang tot de verhoogde premie

In 2017 traden de universiteiten en de hogescholen toe tot categorie C, de voorkeurscategorie die toegang geeft tot een hoger premiebedrag voor een hele reeks van collectieve voorzieningen die actief zijn in het onderwijs en de sector voor bijstand aan personen. In 2018 krijgen de sportcentra en de maatwerkbedrijven ook toegang tot deze voorkeurscategorie.

De maatregelen die werden genomen ten voordele van huurders, eigenaars-verhuurders en mede- eigenaars blijven ongewijzigd.

■ De toegankelijkheid van de verhoogde premies

Met het oog op een voortdurende verbetering van het premiestelsel worden in 2018 ook twee wijzigingen van technische en administratieve aard ingevoerd:

◗ De  vereenvoudiging  van  de  administratieve voorwaarden via de verlenging van de termijn om een premieaanvraag in te dienen. De huidige termijn van 4 maanden volgend op de saldofactuur wordt verlengd tot 12 maanden voor de premieaanvragen van het stelsel van 2018.

◗ De  grotere  toegang  tot  energiepremies  voor uitbreidingen  in het kader van de eenvoudige renovatiewerken.

Alle info op www.leefmilieu.brussels