Verontreinigde bodems - Iets voor u ? 

Gelieve de enquête in te vullen via de link hieronder :

https://www.webropolsurveys.com/S/A05787B467E88273.par

We hebben bereikt dat de administratie ons gaat consulteren in verband met de wetgeving over vervuilde gronden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarom richten wij ons tot u en krijgt u een unieke kans om uw mening te geven over de evaluatie van deze ordonnantie.

De Ordonnantie van 5/9/2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems is al vijf jaar van kracht. Nu is het ogenblik aangebroken om deze wet te evalueren. BECI vraagt trouwens al verschillende jaren om deze ordonnantie te herzien.

BECI wil over vier thema’s vragen stellen:

-          de algemene wetgeving

-          de ingevoerde tools

-          de relaties tussen de administratie en de ondernemingen

-          de interne procedures voor het beheer van dossiers

De nieuwe regering heeft voorzien om de ordonnantie te wijzigen om ze pragmatischer en efficiënter te maken. Hierbij zal ook met uw mening rekening gehouden worden.

Ter informatie vindt u hier

- onze laatste e-mag’s over deze thematiek:

http://www.beci.be/centre_de_connaissance/environnement/brussels_green_network/sols_eau/sol_pollues_des_primes_a_la_hausse/

http://www.beci.be/centre_de_connaissance/environnement/brussels_green_network/sols_eau/sols_revision_de_la_legislation/

- de site van Leefmilieu Brussels (BIM)

http://www.leefmilieubrussel.be/templates/professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11773&taxid=11773&langtype=2067

- de ordonnantie hier:

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Laurie Verheyen, Adviseur afvalbeheer bij BECI op 21.11.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.