Parkings in Brussel - Of een hold up van 750 miljoen € op immobiliën, in volle crisis

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is van plan 25.000 parkeerplaatsen buiten de openbare weg af te schaffen om de fileproblemen op te lossen. Het volgt hierbij het voorbeeld van de vijf Europese steden die met de ergste verkeerscongestieproblemen te kampen hebben. In onze stad rijden er dagelijks ongeveer 370.000 wagens rond. Het Gewest is de mening toegedaan dat de parkeergelegenheid het autoverkeer in feite aantrekt. Nochtans zijn parkings veel minder het probleem dan wel een deel van de oplossing van de mobiliteitsuitdaging in Brussel. De klemtoon zou eerder moeten liggen op openbaar vervoer aangepast aan de werkelijke behoeften.

Een verbetering van de mobiliteit op lange termijn kan inderdaad niet zonder een alternatief, een volledig en een geloofwaardig vervoeraanbod. Op dit terrein schiet Brussel buitengewoon tekort: het GEN heeft 30 jaar vertraging opgelopen, de MIVB kampt met capaciteitsproblemen en de NMBS kan nauwelijks volgen. De politieke beleidsmakers kunnen er gewoon niet omheen: er dient zwaar in mobiliteit te worden geïnvesteerd. Ook op het niveau van de drie Gewesten én federaal is een betere coördinatie dringend nodig, onder meer opdat de ontradings- en transitparkeergelegenheid nu eindelijk werkelijkheid zou worden. Vandaag blijft het bij een loutere principeverklaring.

In plaats van de koe bij de horens te vatten, behandelt het Gewest dit dossier liever met opportunistische, onrechtvaardige en ondoeltreffende maatregelen die snel kunnen worden toegepast. Het afschaffen van 25.000 parkeerplaatsen zal uiteindelijk werknemers en ambtenaren treffen, die voortaan veel moeilijker op hun werk zullen geraken. Het is niet ondenkbaar dat bepaalde bedrijven hierop reageren door naar de rand te verhuizen – of naar het buitenland. Buitenlandse ondernemingen zouden ook kunnen beslissen voortaan in een ander land te gaan investeren.

Bij gebrek aan fundamentele oplossingen en het uitblijven van een werkelijke verbetering van het openbaar-vervoeraanbod, zal de mobiliteit in Brussel nog achteruitgaan en zal de hinder toenemen (luchtvervuiling en congestie). Hoe is het mogelijk dat zulke maatregelen worden genomen zonder een voorafgaand volledig effectenonderzoek op alle betrokken aspecten (economie, mobiliteit, hinder, enz.), noch uitvoerig overleg met alle betrokken partijen?

Ook op het economisch vlak is de afschaffing van 25.000 parkeerplaatsen buiten de openbare weg een ware ramp. Voor de privé eigenaars en de ondernemingen betekent dit een onroerend waardeverlies van 750.000.000 € (de waarde van één parkeerplaats, hetzij 30.000 € – vermenigvuldigd met het aantal afgeschafte plaatsen, hetzij 25.000). Om dit patrimonium te bewaren, bestaat er maar één uitweg: jaarlijks ruim 21 miljoen euro aan extra belastingen betalen (zie tabel).

Zone Totale kantoor-oppervlakte (m²) Aantal bestaande plaatsen Overtollige plaatsen Boete per plaats (€) Totale boete (€) eerste jaar
A 5.955.796 61.075 33.850 500 16.925.000
B 1.630.756 24.640 9.910 350 3.468.500
C 1.099.482 20.933 4.583 250 1.145.750
Totaal van de belasting 21.539.250

 

Dit bedrag volstaat zelfs niet om 1 kilometer metrolijn aan te leggen. Het is hier dus duidelijk uitsluitend de bedoeling gaten in het gewestelijk budget te vullen. BECI en de sectororganisaties vragen dringend overleg met de Brusselse regering om een lastenboek voor een volledig en objectief effectenonderzoek uit te werken. In afwachting hiervan moet het lopende project opgeschort worden.

 Logos

Voor meer info:

BECI
Olivier Willocx - 02 643 78 14

BVS
Olivier Carette - 0477 61 61 40

Touring
Danny Smagghe - 0476 54 21 42

Federatie van de Belgische Parkings
Roland Cracco – 02 549 58 16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is gegroeid uit een partnership tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de Brusselse tewerkstelling et telt meer dan 35 000 bedrijven als lid. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van de Brusselse ondernemingen en voorziet voor hen een uitgebreide waaier van diensten.