25.000 parkeerplaatsen verdwijnen…

Is uw onderneming nog bereikbaar voor uw werknemers, leveranciers en klanten?

De vorige legislatuur legde in het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) vast dat het aantal parkeerplaatsen in bestaande gebouwen beperkt moet worden, zoals dat ook al het geval is voor nieuwbouw of zware renovaties. In totaal worden er maar liefst 25.000 parkeerplaatsen in het vizier genomen. Dat gebeurt binnen het kader van de verplichte vernieuwingsprocedure voor de milieuvergunningen die om de vijf jaar verlengd moeten worden. Bij de bekendmaking in 2013 heeft BECI deze maatregel sterk bekritiseerd omdat die voor 750 miljoen euro aan waarde in rook laat opgaan als de eigenaars niet bereidt zijn om 21 miljoen euro aan taksen op te hoesten (cijfers voor het eerste jaar).

Begin 2015 gaat het Gewestelijk Parkeeragentschap van start met als uitgesproken opdracht het verminderen van het aantal op de openbare weg geparkeerde wagens. Daarom zullen 45.000 bestaande parkeerplaatsen betalend of op een of andere manier gereglementeerd moeten worden. Het principe is dat de parkeerplaatsen uit de openbare ruimte verdwijnen en dat er elders geparkeerd wordt. Maar het BWLKE gaat hier lijnrecht tegenin. In plaats van nieuwe parkeerplaatsen te voorzien, is het net de bedoeling om parkeerplaatsen te schrappen. De criteria die daarbij gehanteerd worden, zijn de oppervlakte van de gebouwen en de afstand tot het openbaar vervoer (zone A, B of C).

Zone

Totale kantooroppervlakte (m²)

Bestaand aantal parkeerplaatsen

Overtollige parkeerplaatsen

Boete per plaats (€)

Totaal aantal boetes (€) voor het 1ste jaar

A

5.955.796

61.075

33.850

500

16.925.000

B

1.630.756

24.640

9.910

350

3.468.500

C

1.099.482

20.933

4.583

250

1.145.750

Totale heffing tijdens het 1ste jaar, daarna jaarlijks verhoogd met 10%

21.539.250

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in de top vijf van de Europese steden met de meeste files. Elke dag rijden er in de hoofdstad zo’n 370.000 wagens rond en het zoeken naar een parkeerplaats is verantwoordelijk voor maar liefst 30% van de verplaatsingen. Parkeerplaatsen zouden dan ook wagens aanzuigen, maar dat klopt niet. Parkeerplaatsen zijn niet de oorzaak van het probleem. Integendeel, ze zijn net een deel van de oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Brussel. Het belangrijkste element is daarentegen de uitbouw van het openbaar vervoer dat moet kunnen inspelen op de reële noden van de gebruikers.

Het enige dat het BWLKE doet, is het verbieden van zogenaamde overtollige parkeerplaatsen of het opleggen van een ontmoedigende heffing (tot 500 euro per plaats in de zone A) die jaarlijks met 10% stijgt. De enige andere optie is het – eventueel tegen betaling – openstellen van de parkeerplaats voor de bewoners (maar niet voor rechtspersonen). Maar zoiets is niet in alle gebouwen zomaar mogelijk: moet zo’n parking dan als openbaar beschouwd worden en moet de onderneming dan de nodige investeringen doen om te beantwoorden aan de erg strikte normen op het vlak van veiligheid en gezondheid?

Dit komt dus neer op een nationalisering van zogenaamde overtollige plaatsen (om ze af te schaffen) of erg zwaar te belasten (om ze te behouden, of door ze open te stellen voor het publiek). Bovendien wordt er ook niet veel speelruimte geboden voor innovatieve oplossingen: de parkeerplaatsen ’s avonds en in het weekend openstellen voor de bewoners in ruil voor het behoud van de bedrijfsparkeerplaatsen tijdens de werkuren op weekdagen, het neutraliseren van parkeerplaatsen voor dienstvoertuigen of voor “corporate car-sharing”… BECI en de beroepsfederaties verlangen om al deze redenen dat er een dialoog met de nieuwe Brusselse regering opgestart wordt.

AANBEVELINGEN:

  • Een aanbod met gedeelde voertuigen (fiets, motor, wagens) moet beschouwd worden als een herbestemming van de ruimte.
  • In het kader van een afwijking moeten de milieulasten in aanmerking genomen worden (flexibiliteit).
  • De na te leven normen en wettelijke bepalingen moeten duidelijk bepaald worden voor parkeerplaatsen die opgesteld worden voor het publiek. Ook eventuele investeringen van de ondernemingen moeten vergoed worden.
  • Voor parkeerplaatsen die voor het publiek opengesteld worden, moet de toegang voor de bewoners – met inbegrip van de uurroosters – formeel vastgelegd worden. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de bepalingen betreffende de privacy.
  • De circulaire van 11 oktober 2013 over de openbare parkeerplaatsen verlaagt het aantal plaatsen dat voorbehouden is voor abonnementen en langdurig parkeren. Deze circulaire moet geannuleerd worden.

Download het document


Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum chez BECI, le 4 novembre 2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.