Duurzame Kantoren

Een praktijkgerichte gids die u wegwijs maakt doorheen de verschillende procedures

De dienstensector is goed voor meer dan 70% van de totale werkgelegenheid in Brussel. Dit hoge aandeel in de tewerkstellingscijfers, doet een aanzienlijke milieu-impact vermoeden. En toch worden de milieueffecten van deze sector vaak over het hoofd gezien. Om milieubeheer in de algemene bedrijfsvoering op te nemen, bestaan er tal van mogelijkheden. Zo kan een bedrijf beslissen om zijn milieumanagementsysteem te laten certificeren (label ‘Ecodynamische Onderneming’, EMAS, ISO 14001…), maar deze procedures zijn vaak zeer omslachtig en weinig aangepast aan kantooractiviteiten.

Om bedrijven uit de dienstensector te helpen bij het opzetten van een milieumanagementsysteem, heeft het "Europees Netwerk voor Duurzame Kantoren" een reeks hulpmiddelen ontwikkeld. Een van die tools is een vrij complete gids die door 21 Solutions aan de Belgische realiteit werd aangepast.

Deze gids is bestemd voor alle managers, verantwoordelijken voor het economaat, milieuverantwoordelijken, KMO-bestuurders… die de milieu-impact van hun kantooractiviteiten willen aanpakken, los van het feit of ze al dan niet een certificeringsprocedure hebben opgestart. Deze gids richt zich heel specifiek op kantooractiviteiten, maar er bestaan tal van andere leidraden voor andere sectoren.

U kunt deze gids vrij raadplegen op onze website. Momenteel is hij enkel beschikbaar in het Frans, maar een Nederlandstalige versie is in de maak.