Het kwaliteitslabel van ecodynamische onderneming: ook voor u

Reeds 15 jaar lang beloont het label Ecodynamische Onderneming de Brusselse ondernemingen die concrete acties ondernemen om hun milieueffecten te controleren en te verminderen.

Het erkent hun inspanningen, hun dynamisme en hun ecologische vooruitgang, in het bijzonder op het vlak van energieverbruik, afvalbeheer en –preventie, mobiliteit, enz.  Vandaag hebben 193 ondernemingsterreinen dit kwaliteitslabel, een mooie evolutie sinds 2000, toen er 17 ondernemingen de eerste sterren behaalden.

Op 9 maart vond de plechtige overhandiging van de Brusselse Ecodynamische Ondernemingstrofeeën plaats. Als jurylid neemt BECI jaarlijks aan deze plechtigheid deel. Ditmaal was BECI – Kamer van Koophandel ook één van de laureaten. Wij zijn fier twee sterren te hebben behaald in juni 2014.

Waarom zo’n uitdaging aangaan?

Ondernemingen die met een milieucertificeringsproces starten, hopen daaruit heel wat uiteenlopende voordelen te halen, waaronder:

Kostenbeheersing

Door uw energie-, water-, productverbruik enz. en uw afvalproductie te controleren en op te volgen, kunnen de nodige acties bepaald worden om de kosten te verminderen, ongevallen te voorkomen en hun effecten te minimaliseren dankzij preventieve maatregelen.

Op die manier kunnen bijvoorbeeld eenvoudige handelingen zoals de vervanging van traditionele gloeilampen door LED of het ‘s nachts uitschakelen van de schermen en computers uw energiefactuur gevoelig verminderen.

Betere relaties met uw partners

Met een milieucertificaat wint u het vertrouwen van uw partners (klanten, opdrachtgevers, overheden, investeerders, verzekeraars, enz.) en kan u nieuwe markten veroveren.

Op die manier worden milieubepalingen in overheidsopdrachten veralgemeend en vragen meer en meer ondernemingen met een kwaliteitslabel aan hun leveranciers om op hun beurt het label te behalen.

Een beter merkimago van uw onderneming en differentiatie

Door het label te behalen maakt u op een concrete manier uw inzet als maatschappelijk verantwoorde onderneming duidelijk, maar dit is nog niet alles.

Dit zet er u eveneens toe aan om voortdurend op zoek te gaan naar verbeteringen en het milieu hoog in het vaandel te voeren. Door aldus een dynamisch verbeteringsproces aan te gaan, zorgt u ervoor dat uw activiteiten zich aan alle omstandigheden aanpassen en zich duurzaam ontwikkelen.

Verbeterde teamspirit

Een dergelijk project verenigt de medewerkers rond een gemeenschappelijke doelstelling, biedt hun een bijzondere motivatie en verbetert rechtstreeks hun professionele context (gezondheid, veiligheid, kwaliteit van de werkomgeving).

Deze voordelen werden bevestigd door verschillende studies, waaronder in het bijzonder een Europese studie van 2009 die de volgende resultaten opleverde:

Ecodynamische onderneming

Het traject van BECI

Van bij haar oprichting werd BECI jurylid van het label. In juni 2013 stelden we ons kandidaat en in juni 2014 behaalden we twee sterren.

Voor ons is het een kwestie van geloofwaardigheid want wij moeten het voorbeeld geven aan onze leden, maar het is eveneens de ideale manier om de nodige ervaring op te doen om onze ondernemingen op een efficiënte manier te adviseren.

Om onze strategie te perfectioneren hebben we, steeds in de geest van ‘walk the talk’, de projecttools ResilieNtWEB in de loop van hun ontwikkeling op onszelf uitgetest. Hun gebruik bleek een grote hulp bij de invoering van het label; de andere ondernemingen die aan het project deelnamen, hebben deze tools eveneens toegevoegd aan hun voortdurende zoektocht naar verbetering, die inherent is aan het label.

Een verrijkend avontuur voor ons…

Dit mooie avontuur leverde ons meer op dan alleen maar een logo. Het beheer van sommige van onze kosten is verbeterd en de teamspirit is hechter geworden dankzij de verschillende acties die voor alle afdelingen van BECI gemeenschappelijk zijn.

en voor onze leden!

Inzake milieumanagement hebben we een enorme praktische ervaring opgedaan, waarvan wij onze leden nu kunnen laten genieten, om hen te begeleiden in de eerste stappen naar het behalen van het label.

Wij hebben zo nieuwe diensten in het leven geroepen, met name een diagnose van ‘duurzame ontwikkeling’ en een gratis consultatie voor ondernemingen die hun label hernieuwen.

De tools van ResilieNtWEB worden geïntegreerd in onze begeleidingsdiensten voor ondernemingen omdat zij een echte troef vormen om hun prestaties en hun veerkracht te verbeteren.

Tot slot starten wij heel binnenkort een opleiding in milieumanagement voor ondernemingen op in samenwerking met 21 Solutions en met de steun van de dienst van het Label Ecodynamische Onderneming van Leefmilieu Brussel. Wij hebben immers vastgesteld dat zelfs de meest ervaren milieuverantwoordelijken nood hebben aan een update van hun kennis of aan een grondige bestudering van bepaalde thema’s.

Door de samenwerking met het Label kunnen we op één lijn blijven met haar evolutie om zo een voortdurend relevante opleiding aan te bieden, en eveneens te beantwoorden aan de verwachtingen van talloze ondernemingen die hun label willen behalen of die in het kader van het label hun prestaties willen verbeteren.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Laura Rebreanu, Coördinator Duurzaam Ondernemen op 30.03.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be