Projectoproep 2017 "Uitvoering van een aantal maatregelen van de Brusselse Small Business Act " – € 800.000 directe steun aan Brusselse privé spelers

Het Gewest lanceerde een nieuwe projectoproep om aan privé spelers de uitvoering toe te vertrouwen van een aantal maatregelen van de Small Business Act (SBA), het gewestelijk plan dat Brusselse KMO’s nieuw leven wil inblazen. Dit sluit aan bij de projectoproep “Begeleiding van het Ondernemerschap” van 2016, waarmee 17 in dit domein actieve structuren financiering kregen.

Dit jaar focussen de maatregelen op drie doelstellingen:

 • Een verhoging van de omzet van Brusselse KMO’s
 • Een vermindering van het aantal faillissementen onder Brusselse KMO’s
 • Steun aan de overgang van Brusselse KMO’s naar nieuwe economische modellen

De maatregelen hebben betrekking op:

 • De sensibilisering van het ondernemerschap;
 • Begeleiding en steun aan KMO’s op bepaalde tijdstippen van hun levenscyclus (moeilijkheden, heropleving, overdracht);
 • De steun aan niet-bancaire privé financieringsstelsels (crowdfunding, mobilisering van de spaargelden van burgers enz.) en aan microkrediet – doelgroepen: het vrouwelijke ondernemerschap, de diversiteit en het zelfstandig ondernemen;
 • De gedeelde ondernemingen;
 • De toegang van KMO’s tot openbare aanbestedingen.

Budget

Dit jaar beschikt de lopende projectoproep over een budget van € 800.000. Een bijkomend budget van 1 miljoen euro is voorzien voor verlengde steun aan de laureaten van de projectoproep 2016 die aan de voorwaarden voldoen.

Zoals in 2016 kunnen de kandidaten een aanvraag tot meerjarige steun indienen, als ze dit gerechtvaardigd vinden. In dat geval dienen ze een voorlopige begroting op drie jaar voor te leggen, met inbegrip van een phasing-out voor projecten die op termijn autonoom willen worden.

Wie mag een project indienen?

Elke economische speler (met inbegrip van NV,s, CVBA’s, VOF’s, VZW’s, zelfstandigen enz.) van wie de activiteiten in verband staan met de maatregelen van de bovenvermelde SBA en die op de datum van het indienen van de kandidatuur beschikken over:

 • een ondernemingsnummer,
 • een bedrijfszetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Multi-partnerprojecten worden aangemoedigd. In dat geval is de projectcoördinator belast met de administratieve opvolging van het project (kandidatuurformulier, follow-upverslagen enz.). Elk van de partners staat individueel in voor de financiële opvolging van het project.

Criteria

 • Het project wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd.
 • Het project is op de datum van de projectoproep nog niet van start gegaan of vormt een afzonderlijke stap in de ontwikkeling van een project in meerdere stappen.
 • De kandidatuur moet binnen de termijn worden ingediend, volgens de opgelegde structuur (formulieren, bijlagen enz.).

Selectiecriteria

 • De kwaliteit, het nut en de haalbaarheid van het project.
 • De deskundigheid en ervaring van de projectdrager en van zijn partners in het domein dat door de maatregel wordt gedekt en bovendien in verband staat met het project.
 • De verhouding tussen de kost van het project en de verwachte resultaten; een cofinanciering hoger dan het vereiste minimum is een pluspunt.
 • De draagwijdte van het project, dat een brede doelgroep (van KMO’s en ondernemers) moet bereiken en synergieën moet aanzwengelen, onder andere via sterke partnerschappen.

Termijn

Projecten dienen ten laatste tegen 15/06/2017 om 12u00 te worden ingediend.

Aanvullende informatie

U vindt extra informatie evenals alle nodige documenten op de website van Bruxelles Economie en Werkgelegenheid – http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/projectoproep-begeleiding-sba-2017.

U kunt eveneens contact opnemen met de dienst 1819 (Info@1819.brussels) of met onze adviseurs (green@beci.be).