Krijgt Brussel eindelijk 4G?

De Europese hoofdstad eindelijk uit haar isolementverlost

Ondanks het feit dat 4G absoluut noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het Gewest, bleven de Brusselaars hier toch van verstoken. In naam van het voorzorgsprincipe had het Gewest de strengste wettelijke normen van de hele wereld opgelegd. Zo’n voorzichtigheid zou in de 19de eeuw zelfs de ontwikkeling van de spoorwegen onmogelijk gemaakt hebben. Brussel heeft daardoor geen toegang tot de fenomenale mogelijkheden die 4G biedt, terwijl onze Belgische en Europese buren blijkbaar geen probleem hadden met deze nieuwe technologie. Nu is er eindelijk een eerste doorbraak die de komst van deze langverwachte technologie mogelijk maakt.

Wat was het probleem? De ordonnantie betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen van 1 maart 2007 (ter wijziging van de ordonnantie van 5 juni over de leefmilieuvergunningen) beperkte de totale straling van de antennes tot 3V/m. Dit is de strengste norm in de hele wereld en zelfs 200 maal strenger dan de aanbevelingen van de WHO. Deze norm maakt het in de praktijk onmogelijk om in Brussel een 4G-netwerk uit te bouwen.We moeten wel toegeven dat de overheid hiervan niet echt bewust was toen ze deze normen vastlegde.

Maar pas nu erkent het Gewest dat dit voor een onmogelijk situatie zorgt. Door de straling te verlagen, hebben de gsm’s een hoger vermogen nodig (wat helemaal ingaat tegen het beoogde doel) of anders moeten er meer antennes komen. Je kan het vergelijken met een audiosysteem: ofwel kies je voor een tiental kleine luidsprekers op strategische plaatsen, of anders neem je genoegen met twee grote boxen die op korte afstand veel te luid zijn en iets verder nauwelijks nog een goede geluidskwaliteit bieden. Dat verklaart waarom er 450 bijkomende antennes of stralingspunten vereist zijn…

De Regering is er eindelijk voor gewonnen om de wetgeving betreffende de stralingsbronnen te wijzigen en dus de uitbouw van de LTE-technologie (4G) mogelijk te maken. Maar op lange termijn biedt ook dit geen duurzame oplossing omdat het geen rekening houdt met de verwachte stijging van het 4G-dataverkeer, noch met nieuwe technologieën.Desondanks is het wel duidelijk een stap in de goede richting. Om het voor de operatoren mogelijk te maken om hun infrastructuur aan deze evoluties aan te passen en hun capaciteit te verhogen, moeten de gevolgen wel regelmatig geëvalueerd worden.

In de praktijk zal de cumulatieve norm van 3V/m naar 6V/m stijgen. Het voorstel regelt ook de manier waarop deze stralingsnorm onder de verschillende operatoren verdeeld kan worden en er zijn ook wijzigingen in verband met de manier waarop de metingen van het elektromagnetische veld van sommige antennes gebeuren. Ook de procedure voor de digitale toekenning van de leefmilieuattesten en –vergunningen wordt bijgesteld. Zo voorziet het in een nieuwe soort leefmilieuvergunningen, de klasse ID, waaronder ook de antennes vallen. Deze vergunning wordt binnen de 30 dagen en zonder openbaar onderzoek (met financiële garanties) afgeleverd.

Maar voor de operatoren is het toch niet evident om met een van de strengste normen van Europa een 4G-netwerk uit te rollen. Ze moeten een veel fijnmaziger netwerk voorzien en dus op het Brusselse grondgebied heel wat nieuwe antennes plaatsen. De Brusselse ondernemingen gingen daarom in op de gezamenlijke vraag van de Minister van Economie en BECI om hun daken ter beschikking te stellen. Ondertussen zijn er bijna 150 geschikte plaatsen gevonden, maar in bepaalde gemeenten blijft de dekkingsgraad te laag en daarom worden nu ook de KMO’s verzocht hieraan mee te helpen.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator Kenniscentrum op 15.01.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.