BRUSSELS WASTE NETWORK, een netwerk afvaladviseurs voor de Brusselse bedrijven

BECI staat in voor de uitbouw en de coördinatie van het programma “Brussels Waste Network”, dat tot doel heeft een netwerk afvaladviseurs ten dienste te stellen van de bedrijven van het Brussels Gewest.

Brussels Waste Network

 

Doelstelling: Brusselse bedrijven helpen bij het verbeteren van de preventie en het beheer van hun afvalstoffen.

 

Wat is het « Brussels Waste Network » concreet?

  • Zeven « Brussels Waste Network 2010 » projecten, gedragen door beroepsfederaties of bedrijfsgroeperingen, met tot doel de preventie en het beheer van afvalstoffen te verbeteren bij Brusselse bedrijven van diverse sectoren, groottes en geografische locaties;
  • Tools om Brusselse bedrijven te helpen bij het verbeteren van hun afvalbeleid;
  • Een netwerk afvaladviseurs ter beschikking van de bedrijven;
  • Seminaries, infosessies,… i.v.m. afval ;
  • Een contactpunt voor elk Brussels bedrijf dat vragen heeft omtrent afval.

Meer informatie?

U vindt alle informatie over het Brussels Waste Network, alsook tools om u te helpen uw afvalbeheer te verbeteren op www.brusselswastenetwork.eu.

U kunt ook steeds contact opnemen met de Adviseur Coördinator Afvalbeheer bij BECI: Laurie Verheyen, 02 210 01 75 of lv@beci.be.

Het « Brussels Waste Network » programma is een samenwerking tussen de Minister van Leefmilieu, Leefmilieu Brussel en BECI.

Logos partenaires, Beci, Bruxelles Environnement, Iris