BECI engageert zich

BECI heeft als voornaamste taak op te komen voor de belangen van de Brusselse ondernemingen – en die bedrijven mondig te maken. Om die reden onderhandelt BECI rechtstreeks met de regering en de sociale partners. Ook wat betreft afvalbeheer zorgt BECI ervoor dat de bedrijven in de stad hun mening kunnen uiten. Daarom vestigt BECI de aandacht op de behoeften van economische spelers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest activiteiten ontwikkelen.