Beter sorteren en recycleren met het Brussels Waste Network  

Elk jaar produceren de Brusselse bedrijven tussen 1,5 en 2 miljoen ton afval.

Om deze hoeveelheid sterk te verminderen en efficiënter te recycleren, gelden er sinds 2013 en 2014 contactuele verplichtingen voor het sorteren van afval.

BECI doet een derde projectoproep om de bedrijven daarbij te begeleiden. De winnende projecten kunnen rekenen op een globale enveloppe van 100.000 euro van Minister Céline Fremault, Fost Plus en Leefmilieu Brussel.

Het Brussels Waste Network is partnerschap tussen het Gewest, Leefmilieu Brussel en BECI dat in 2010 opgericht werd. Het is de bedoeling om de Brusselse bedrijven de middelen te verschaffen om aan afvalpreventie en –beheer te doen, want dat is meestal een moeilijke problematiek binnen hun dagelijkse werking.

Toch zijn er best veel redenen om hier iets aan te doen: zo zijn de economische gevolgen niet verwaarloosbaar, is het alsmaar belangrijker om een groen imago te hebben en natuurlijk is het ook belangrijk voor het leefmilieu. En dan hebben we het nog niet eens over de wettelijke verplichtingen die het Gewest oplegt voor het sorteren van afval.

Binnen het kader van dit programma werden eerder al 13 projecten uitgevoerd. Zo kregen in het Gewest 140 bedrijven begeleiding van een van de 36 sectorspecifieke consultenten die het BWN opleidde.

De financiële en methodologische steun voor de projectleiders maakte het mogelijk om een aantal grote projecten uit te voeren. De ochtendmarkt MaBru en het Tentoonstellingspark van Brussel konden zo het interne afvalbeheer op hun sites optimaliseren.

Andere projecten leidden tot de creatie van tools zoals de interne zelf-diagnose die Agoria opstelde en praktische sectorale gidsen van Febelgra en de Brussels Hotels Association. Alle 13 projecten blijken uiterst succesvol en helpen om de activiteiten van het BWN binnen de beoogde sectoren te dynamiseren.

Omwille van dit succes doet het BWN een derde projectoproep aan ondernemingen, sectorfederaties en bedrijvengroeperingen in Brussel. Het project moet op een groot aantal bedrijven gericht zijn, de afvalproblematiek beogen en een van de volgende drie doelstellingen nastreven:

- een innovatief afvalophaalproject of afvalbeheerproject ontwikkelen;

- de bedrijven stimuleren om hun afval te verminderen en efficiënter te beheren;

- iets doen aan de problematiek van het verpakkingsafval en meer bepaald op het vlak van preventie.

Leefmilieu Brussel beschikt voor de cofinanciering van de projecten over een budget van 105.000 € dat afkomstig is van het Fost Plus fonds. De financiering is beperkt tot 65% van het totaalbudget en 25.000 € per project.

Innovatieve en kwalitatieve projecten die helpen om het potentieel van de kringloop- en grondstoffeneconomie te ontwikkelen zijn tot en met 16 februari welkom bij het BWN. BECI hoopt dat deze projectoproep de bedrijven zal helpen om nieuwe richtingen in te slaan en eventuele slapende projecten binnen deze toekomstgerichte sector uit te voeren.

Meer informatie vindt u op onze website www.brusselswastenetwork.eu/nl/. Hier vindt u het volledige reglement van het programma 2014-2015 & het kandidatuurdossier 2014-2015.

Contact: Laurie Verheyen – Adviseur afvalbeheer – lv@beci.be – 02 210 01 75.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Laurie Verheyen, Adviseur afvalbeheer bij BECI op 03.02.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.