Nieuws over de sortering van afval op het werk!

Februari 2014 wordt een nieuwe stap voor de ondernemingen! Na het papier en het karton in 2013, treedt nu ook een nieuwe sorteerverplichting in voege voor PMD, glas en groen afval. Welke nieuwe plichten houdt dit in? Hoe gaat u hiermee om en past u zich aan? Heel wat hulpmiddelen staan ter beschikking van de ondernemingen.

In juni 2012 keurde de Brusselse regering de nieuwe ordonnantie over het beheer van bedrijfsafval (Afval in het BHG) goed. Ze had de volgende veranderingen als gevolg:

  • De sortering van afval en de afzonderlijke ophaal in de bedrijven;
  • Een verplicht contract met een dienstverlener van de sector als het bedrijf

                      - meer dan 30l/week restafval OF

                      - meer dan 50l/week PMD OF

                      - meer dan 30l/week papier en karton produceert of bezit;

  • De voorafgaande registrering bij Brussel Leefmilieu van elk bedrijf dat afval ophaalt of vervoert;
  • Vanaf het jaar 2013, een afvalverbrandingstaks voor de beheerders van afvalverbrandingsinstallaties op het grondgebied van het Gewest.

Iets minder dan een jaar geleden werd de sortering van papier/karton en schadelijk afval een verplichting voor de Brusselse ondernemingen. In februari 2014 worden op hun beurt PMD, glas en groen afval binnen de bedrijven aan de sorteerplicht onderworpen. Het BHG volgt hierbij het voorbeeld van het Vlaamse Gewest, waar de sorteerverplichting in de zomer 2013 in voege is getreden. Op die manier wenst het BHG in de komende jaren het aandeel gesorteerd afval noemenswaardig te verhogen.

De balans

Sinds enkele jaren is recycling in Brussel fel verbeterd. Volgens de gegevens van Fost Plus stijgt het volume aan niet huishoudelijk opgehaald PMD sinds 2010 met 204 ton per jaar. Vandaag staan we aan 1034 opgehaald ton PMD. Toch zijn er nog heel wat inspanningen vereist om sortering in gans het BHG te veralgemenen.

Waarom sorteren?

De naleving van de wetgeving en het vermijden van boetes die het Gewest wegens niet naleving van de Ordonnantie kan opleggen, zijn niet de enige beweegredenen voor het bedrijf. Sorteren betekent namelijk ook geld uitsparen! Gesorteerde afvalstromen worden trouwens tegen een lagere prijs opgehaald dan gemengd afval. Met de invoering van afvalsortering en de verbetering ervan zullen bedrijven hun afvalophaalfactuur gevoelig kunnen verlagen.

De bestaande hulpmiddelen

In Brussel staan er heel wat hulpmiddelen ter beschikking om de bedrijven doorheen deze veranderingen te begeleiden.

Samen met Brussel Leefmilieu helpt BECI (in het raam van het Brussels Waste Network) de bedrijven deze veeleisende wetgeving na te leven. Door mee te werken aan de ontwikkeling van pilootprojecten, werken wij goede praktijken uit, alsook hulpmiddelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Bij BECI staat een permanent adviseur de bedrijven terzijde om dit proces te volbrengen. We hebben, met de hulp van verschillende partners, een informatieve fiche opgesteld die u in bijlage kunt vinden. Ze bevat de hoofdpunten die u als onderneming moet weten.

Fost Plus biedt kosteloze communicatietools om uw personeel bewust te maken van de nood aan afvalsortering. Op de website http://www.sorterenophetwerk.be/ ontdekt u heel wat getuigenissen en praktische tips.

Een flink aantal afvalophaalbedrijven biedt zijn klanten bovendien informatiesessies en begeleiding bij de invoering van afvalsortering. Stel de vraag zeker aan uw afvalophaler.

Ook even melden dat BECI op 10 maart voor al de bedrijven van Brussel een volledige informatiesessie over de sorteerplicht organiseert. Hier worden zowel de wetgeving als de praktische hulpmiddelen besproken.

Meer informatie vindt u alvast op de website van het Brussels Waste Network. Of u contacteert onze Adviseur Afvalbeheer: Laurie Verheyen – lv@beci.be – 02/ 210 01 75