Wat is het ResilieNtWEB project?

ResilieNtWEB biedt KMO’s van de regio Brussel een begleidingstraject aan om nieuwe bedrijfsmodellen en strategien voor eco-innovaties te ontdekken, evalueren en ontwikkelen. Deelnemende bedrijven ontwerpen met onze hulp een ‘roadmap’ voor hun eco-innovatie(s). Een selectie van de meest realistische, haalbare en best gedefinieerde eco-innovaties zullen kunnen profiteren van ondersteuning in de uitvoering en advies krijgen van relevante experts.
Een technische of organisationele innovatie die naast een competitief voordeel voor het bedrijf meer duurzaamheid creërt wordt beschouwd als een eco-innovatie.
Het ResilieNtWEB project zal lopen tot en met het eerste semester van 2015.

Waarom deelnemen?

De aandacht voor duurzaamheid in onze maatschappij opent voor het bedrijfsleven een veelbelovend spectrum aan mogelijkheden. Als bedrijf kunt u op innovatieve manier inspelen op deze mogelijkheden en uw marktpositie verbeteren terwijl u bijdraagt aan een meer duurzame toekomst.
Door zorgvuldig te luisteren naar uw markt die in toenemende mate bewust is van duurzaamheid kunt u een slimme sprong vooruit maken, leren anticiperen en aanpassen als reactie op veranderende consumentenvoorkeuren, grondstofprijzen en nieuwe regelgevingen.

Wat zijn de voornaamste thema's van het project?

Het project richt zich in de eerste plaats op innovaties die geco-creëerd worden door actoren rond de waardeketen van uw product of dienst. De meest veelbelovende innovaties kunnen vaak gevonden worden door samenwerking met uw (kleine of grote) ‘ecosysteem’ van producenten, leveranciers en cliënten/consumenten.
Het ResilieNtWEB project is voornamelijk gericht op KMO’s in de bouw-, voedings- en toerismesector. De onderwerpen die, onder andere, aandacht krijgen zijn eco-innovaties voor cateraars, restaurants en hotels alsook de ecoconstructie, met name stedelijke serres (glastuinbouw).
ResilieNtWEB biedt gratis begeleiding aan via gezamenlijke of individuele meetings met consultants of met experts indien hier vraag naar is. Een sterke motivatie en actieve deelneming door participerende bedrijven is een vereiste.

 
ResilieNtWEB is een Interreg IVb project.