Duurzaamheid als bedrijfsstrategie

ResilieNtWEB gaat ervan uit dat een bedrijfsstrategie die op duurzame ontwikkeling focust, daadwerkelijke economische en sociale troeven inhoudt voor de KMO. Het project wil dus de toepassingsmogelijkheden van een dergelijke strategie onderzoeken, voor zover die natuurlijk doeltreffend blijkt te zijn – en afgestemd op de specifieke behoeften van elke onderneming. Het is hierbij de bedoeling om via technische en managementinnovaties de tewerkstelling te bevorderen en het aanpassingsvermogen van bedrijven te verbeteren in crisistijden (economisch, sociaal of milieugebonden). De partners bij dit project zullen hiervoor met een aantal bedrijven samenwerken en ze gaandeweg begeleiden en adviseren in hun ‘duurzame’ initiatieven. Deze aanpak zorgt bovendien voor doeltreffender samenwerkingsprocessen, zowel binnen het bedrijf als naar buiten toe, met de klanten en leveranciers.

De partners zullen een methodologie uitwerken waarmee ondernemingen vlotter een duurzaamheidsstrategie kunnen ontwikkelen die op technische en organisationele innovatie steunt. Een eerste versie van deze methodologie zou tegen half-oktober beschikbaar moeten zijn. Vijf stappen zijn voorzien:

 1. Beoordeling van de ‘duurzame dimensie’ in het bedrijf 
  Deze beoordeling bepaalt aan de hand van een vrij uitvoerige vragenlijst hoe het bedrijf zich positioneert t.o.v. de duurzaamheidsbeginselen. Ook wordt gepolst naar de kennis die de onderneming in dit domein heeft vergaard en de maatregelen die ze eventueel al heeft ingevoerd. Deze eerste fase verduidelijkt de doelstellingen die het bedrijf op het vlak van duurzame ontwikkeling nastreeft, omschrijft de behoeften en schetst acties die in een later stadium zouden kunnen worden ondernomen.
 2. Bepaling van de voornaamste aspecten die voor verbetering vatbaar zijn
  De onderneming definieert zelf de gebieden waarin ze prioritair moet optreden. Ze identificeert en selecteert de kansen die ze gaat grijpen en ontwikkelen om haar streefdoel op het vlak van duurzaamheid te bereiken. Dit proces verloopt in nauwe samenwerking met de partners bij het project, die bij elke stap de nodige technische ondersteuning leveren.
 3. Uitwerking van een actieplan rond eco-innovatie
  Dankzij de actieve steun van de RW partners werkt het bedrijf een actieplan uit om zijn duurzaamheidsdoelstellingen kan bereiken. Het identificeert de eco-innovaties die op technisch of management vlak tot een duurzame ontwikkeling zullen bijdragen en het aanpassingsvermogen zullen verbeteren.
 4. Invoering en opvolging van het actieplan
  Het bedrijf voert het actieplan uit. Een regelmatig beoordelingsproces geeft een duidelijk inzicht in de moeilijkheden die zich voordoen, vergemakkelijkt het bijsturen van het plan waar nodig en identificeert nieuwe kansen of innovaties.
 5. Beoordeling van de impact van de innovaties en de nieuwe strategie 
  Op regelmatige tijdstippen controleert het bedrijf een aantal welbepaalde parameters om de impact van de nieuwe strategie en de innovaties op economisch, sociaal en ecologisch vlak te meten. Bovendien is het onontbeerlijk dat het bedrijf regelmatig feedback over de gebruikte methodologie geeft. Hiermee kunnen ResilieNtWEB partners de tool verder verfijnen.

Deelnemende bedrijven halen heel wat potentiële voordelen uit het project: een beter imago naar de buitenwereld, een sterkere positionering op de markt dankzij een innovatief aanbod, een vernuftiger gebruik van de beschikbare middelen, vlottere relaties met klant en leverancier, nieuwe contacten in Brussel en in het buitenland, meer zichtbaarheid dankzij het communicatiebeleid rond het project enz. Communicatief scoort het project namelijk sterk met een eigen website, nieuwsbrieven, het publiceren van artikels et de beschikbaarheid van multimedia inhoud. Met de pilootbedrijven zijn workshops voorzien. Andere evenementen zijn gepland om Europese stakeholders en de overheid op de hoogte te houden. Deze initiatieven zijn er ook om contacten te leggen tussen de pilootbedrijven onderling, en om informatie, kennis en ervaring vlot uit te wisselen op de weg naar duurzaam ondernemen.

Het project richt zich vooreerst tot sectoren als de bouw, de voeding en het hotelwezen. De samenwerking met de geselecteerde bedrijven zal begin 2013 van start gaan en zou twee jaar moeten duren. Indien u als onderneming interesse hebt voor het project, neem dan zeker contact op met de Coördinator Duurzaam Ondernemen bij BECI, Laura Rebreanu, lr@beci.be. 

ResilieNtWEB is een Interreg IVb project.