De troeven van duurzaamheid in de bedrijfswereld

BECI neemt deel aan het europees project ResilieNtWEB, waarvan het doel is de ontwikkeling van een methodologie om het begrip van duurzaamheid op alle niveaus van het bedrijf te integreren.

Bij de parameters die alle activiteiten van een onderneming bepalen horen vandaag ook het milieu en – in een bredere context – duurzame groei. Verscheidene initiatieven gaan momenteel van start op Europees niveau om de overgang naar een meer duurzame economie te bevorderen. Brusselse ondernemingen die hun concurrentiële troeven wensen te behouden, moeten actief deelnemen aan deze trend en innoverende oplossingen uitwerken die zowel hun bedrijfsbeheer als hun technologische kennis ten goede komen.

In het kader van het Europees regionaal programma Interreg IVb neemt BECI deel aan ResilieNtWEB. Dit groots project spoort ondernemingen aan om zich aan te passen en een ontwikkelingsstrategie uit te stippelen waarmee ze op termijn echt ‘duurzaam’ gaan werken, in de breedste zin van dit begrip. Voor de Brusselse ondernemingen betekent Resilient WEB een buitenkans. Hiermee kunnen ze zich op het vlak van management en technologie bij de eco-innoverende elite voegen, nieuwe contacten leggen met andere organisaties en economische netwerken in Noordwest-Europa, hun spankracht verbeteren en zich competitiever opstellen.

Het project mobiliseert zes Europese partners in drie domeinen. In een eerste fase ontwikkelen de partners samen een begeleidingsstrategie bedoeld om KMO’s te ondersteunen bij het uitwerken en toepassen van hun duurzaamheidsstrategie. Hiermee gaan de partners ook hun eigen ervaring uitbreiden en hun samenwerking verfijnen. Ze zullen namelijk zelf de tools gebruiken die later aan de deelnemende bedrijven zullen worden voorgelegd. In een tweede fase gaat de uitwerkte methodologie twee jaar lang tests ondergaan doorheen de economische netwerken. Elke partner zal, op vrijwillige basis, een aantal bedrijven hebben geselecteerd die de methodologie zullen toepassen. Die bewuste bedrijven zullen bijdragen tot de ontwikkeling en installatie van technologische tools waarmee ze, op het einde van deze fase, hun spankracht met ten minste 30% zullen hebben verbeterd. Bovendien zal elk bedrijf zijn eigen actieplan uitstippelen en zijn visie van duurzaamheid bepalen. Verscheidene workshops zullen de nodige contacten tussen deelnemers tot stand brengen.

Het derde domein heeft betrekking tot het project in zijn geheel en betreft meer specifiek de communicatie rond en de verspreiding van de resultaten die stap voor stap werden behaald. Hiervoor zullen een Web platform en een CD-rom worden gecreëerd en wordt ook gedacht aan diverse evenementen, persberichten en links met andere Europese projecten zoals Entreprise Europe Network, waar BECI partner van is. Het is uiteraard de bedoeling om het project een ruimere bekendheid te geven, maar eveneens om duurzaamheid te promoten als een ware kans op economische groei.

Ondernemingen die belangstelling hebben voor dit project kunnen contact opnemen met Laura Rebreanu, Coördinator Duurzame Ontwikkeling (lr@beci.be).

ResilieNtWEB is een Interreg IVb project.