Innoveren om met veranderingen om te gaan

De zes Belgische, Franse, Engelse en Luxemburgse partners van het Europese project ResilieNtWEB, dat onder andere door het programma Interreg IVb wordt gefinancierd en waarvan BECI deel uitmaakt, hebben een aantal tools ontwikkeld voor de KMO’s die een duurzame ontwikkelingsstrategie willen invoeren. Wij presenteren deze hulpmiddelen tijdens een informatiesessie op 28 maart 2013 bij BECI. De sessie vormt bovendien het startpunt van de begeleiding van een aantal bedrijven die interesse vertonen voor duurzaamheid en alle aspecten ervan. Ondernemingen die graag aan dit project zouden deelnemen, zullen zich tijdens deze sessie kandidaat kunnen stellen.

Omwille van de veranderlijkheid waarmee het economische, het sociale en het milieubeleid vandaag moeten kampen, functioneert de bedrijfswereld in een dynamische sociaal-economische omgeving die nooit stilstaat. Duurzame ontwikkeling wordt een van de betere praktijken in business, maar er moet nu verder worden gekeken dan de klassieke aspecten ervan, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid of milieu. Om over te leven, moeten bedrijven vandaag de verandering te vlug af zijn en zich heel snel aanpassen. Bij het dagelijks beleid van de grotere ondernemingen horen voortaan de verkenning van nieuwe mogelijkheden zoals de circulaire economie, het nul-afvalbeleid of nog innovatie op alle niveaus van het bedrijf. Nu, hoe moet een KMO gaan innoveren? Hoe voordeel halen uit duurzame ontwikkeling? Hoe kan de KMO een nieuw economisch model of een bedrijfsstrategie aan de hand van eco-innovatie ontwikkelen en toepassen?

Als u zich deze vragen stelt, is ResilieNtWEB iets voor u. ResilieNtWEB is een Interreg IVb project dat de duurzaamheid van KMO’s in noordwest Europa wil verbeteren en ze sterker maken in een wereld die constant en snel verandert. Het project biedt begeleiding en de nodige tools om nieuwe economische strategieën uit te werken die inspiratie putten bij moeder natuur. Al geruime tijd worden biologische principes bij de ontwikkeling van nieuwe producten (bijvoorbeeld de honingraatstructuren bij katalysatoren) of geneesmiddelen ingezet. Sinds kort interesseren ook economisten zich hiervoor, om nieuwe economische en organisatorische modellen voor de bedrijfswereld te ontwikkelen. Zulke modellen zijn dynamisch en evolutief, ze integreren nieuwe samenwerkingsverbanden en synergieën doorheen alle business netwerken van een onderneming. Het is de bedoeling de werking van het bedrijf op alle niveaus te verbeteren, zijn aanpassingsvermogen op te drijven en zijn weerbaarheid te vergroten. Een weerbare organisatie is bestand tegen storingen, zoekt en grijpt kansen die zich in een dynamische en onzekere context voordoen. Vandaag is het precies zo dat de ondernemingen op een complexe en onzekere markt moeten kunnen floreren.

Creativiteit, aanpassingsvermogen en een optimaal gebruik van de hulpbronnen zijn vandaag essentieel voor de weerbaarheid van ondernemingen en het verkrijgen van een competitief voordeel. ResilieNtWEB helpt u graag deze drie aspecten in uw businessplan te integreren. Twee jaar lang werken we met u samen, met behulp van interactieve collectieve workshops, individuele vergaderingen en andere toets, om u te helpen eco-innoverende kansen in uw domein te integreren en ze daarna om te zetten in een realistisch en haalbaar actieplan. U geniet het advies van deskundigen en ontdekt nieuwe manieren om uw organisatie te ontwikkelen en anders te werken, voor een betere positionering op een steeds meer concurrentiële markt. In een eerste fase richten we ons voornamelijk tot KMO’s in de sectoren bouw, voeding en hotelwezen, maar niet uitsluitend. Wij zoeken namelijk eerst en vooral motivatie en een werkelijke belangstelling om de weg van de duurzaamheid te volgen, zeker niet de gemakkelijkste! Deelnemen aan dit project is gratis maar het vergt tijd en een proactieve houding. Als u belangstelling hebt en meer wil weten, bent u welkom op de informatiesessie die wij op 28 maart 2013 tussen 8u30 en 10u bij BECI organiseren.

Contact: Laura REBREANU, lr@beci.be

ResilieNtWEB is een Interreg IVb project.