juni 2017

Bedrijfsvervoerplan

Bent u een bedrijf dat meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan bent u wettelijk verplicht om driejaarlijks een bedrijfsvervoerplan op te stellen en een aantal verplichte maatregelen in te voeren.

2017 is het actualisatiejaar van de bedrijfsvervoerplannen. Concreet betekent dit dat u de mobiliteitsgegevens van uw bedrijf en uw actieplan moet actualiseren. De referentiedatum voor het opstellen van de diagnostiek is 30/06/2017. Ten laatste op 31 januari 2018 moet alles (diagnostiek + actieplan) naar Leefmilieu Brussel verstuurd zijn. Dit kan via een elektronisch formulier dat beschikbaar is op IRISbox vanaf 1 juli 2017.

Het doel van het bedrijfsvervoersplan bestaat erin om de luchtkwaliteit te verbeteren door de impact van het verkeer op het milieu te verlagen. Het plan tracht ook de mobiliteit te verbeteren door het verkeer en de files te verminderen in het Brusselse Gewest.

Concreet betekent dit dat de Brusselse overheid uw bedrijf vraagt om maatregelen te nemen (waarvan een aantal verplicht) die de overstap bevorderen van gemotoriseerde verplaatsingen naar duurzamere vervoersmiddelen.

Een nieuwe voorziene verplichte maatregel stelt dat in bedrijven met een site waar minstens tien werknemers over een bedrijfswagen beschikken, de werkgever de mogelijkheid moet bieden aan de werknemers met een bedrijfswagen om die te combineren met een tussenkomst in de onkosten voor het openbaar vervoer of in de aankoop van een fiets, of hen een mobiliteitsbudget ter beschikking stellen.

Niet langer verplicht zijn de gerichte acties die bedrijven moesten nemen voor bezoekers. Voor bedrijven was het immers zeer lastig om de bezoekers van hun site te bereiken met deze acties. Het multimodaal toegankelijkheidsplan, dat al een verplichte maatregel was, blijft echter verplicht.

Meer informatie over de bedrijfsvervoersplannen kan u vinden via onderstaande link.

http://www.leefmilieu.brussels/themas/mobiliteit/vervoerplannen/bedrijfsvervoerplannen