De annus horribilis van de mobiliteit

Sinds 2011 belandt de mobiliteit op de eerste plaats van de bezorgdheden van Brusselse ondernemers in al onze opiniepeilingen. De afgelopen 12 maanden hebben in dit opzicht niet veel anders opgeleverd dan nieuwe hinder: de afbraak van de Reyers viaduct, een opeenvolging van tunnelsluitingen, de chaotische invoering van de verkeersvrije zone in het stadscentrum e.a. Nagenoeg 85% van de bevraagde personen vindt dat de situatie verergerd is.

Het is daarom niet verwonderlijk dat mobiliteit nog sterker opvalt als de absolute prioriteit. Dit geldt trouwens voor 64% van de bevraagden (tegen 50% in november 2015), een ruime voorsprong op de andere twee ‘vaste waarden’ op het podium: de gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit (33%) en de administratieve vereenvoudiging (32%). Nieuw, op de vierde plaats: het imago van Brussel (25%). Dit getuigt van de angst die blijft hangen na de aanvallen van de maand maart. Merkwaardig is daarbij wel dat de veiligheid slechts een zevende positie verschijnt (18%), na de hulp bij investeringen (22%) en zelfs … de netheid (19%)!

 Grafiek thema's

Om af te ronden, vroegen we voor de eerste keer aan de ondernemers welke infrastructuurprojecten zij als prioritair beschouwden. Drie werven kwamen heel duidelijk aan bod. In de volgorde: de renovatie van de tunnels, de afwerking van het GEN en de aanleg van ontradingsparkings.

 Grafiek Infrastructuur

Ideeën die stilaan doorbreken

Wat de mobiliteit betreft, getuigen de respondenten voortaan van meer openheid voor concepten als een stadstol of een kilometerheffing. 43% van de ondernemers beschouwt dit als ‘interessant’ (vergeleken met 33% in november verleden jaar). Deze verschuiving is blijkbaar te danken aan de besluiteloze respondenten. Verder verklaart 56% van de bevraagden belangstelling te hebben voor het concept van een ‘mobiliteitsbudget’, ter vervanging of ter aanvulling van het bedrijfswagenstelsel.

Kilometerheffing