Elektrische wagens: het transportmiddel van de toekomst?

De stijgende CO2-uitstoot vormt een grote uitdaging en elektrische wagens kunnen hiervoor een oplossing bieden.

Wat weten we nu echt over elektrische wagens? Nieuw zijn ze alvast niet. Voor het eerst ziet het er naar uit dat elektrische voertuigen de concurrentie met de verbrandingsmotoren aankunnen. Alle fabrikanten werken nu aan de ontwikkeling van volledig of gedeeltelijk elektrisch aangedreven wagens. Het is de bedoeling om op die manier de uitstoot van broeikasgassen, en dan vooral van CO2, terug te dringen. Toch blijken elektrische auto’s niet zaligmakend.

Op deze pagina’s willen we enkele nieuwe elementen aankaarten die meer inzicht in de elektrische mobiliteit bieden. Hoe is het gesteld met de elektrische laadstations? Met een voordelige fiscaliteit? Hoeveel kost het? Welke initiatieven neemt de regering om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren?

Vooral voor ondernemingen die in de stadscentra actief zijn, hebben elektrische voertuigen heel wat te bieden. De vergroening van het wagenpark en het gebruik van elektrische en hybride wagens voor het goederentransport zijn recente evoluties die bijdragen tot een sterk verminderde CO2-uitstoot en dus ook een beter leefmilieu…