Mobiliteitshub: elektrisch autodelen in een stroomversnelling

Als partner van BECI en lid van de ‘Mobiliteitshub’, lanceert Electrabel een charmeoffensief om, samen met Zen Car, elektrisch autodelen in Brussel te promoten. Vanaf vandaag, 19 November 2012 tot 14 Februari 2013 zijn elektrisch autodelen in Brussel gewoon … gratis!

Electrabel is een van de hoofdpartners van de ‘Mobiliteitshub’. BECI heeft dit experiment begin 2012 in samenwerking met enkele andere spelers opgestart om voor Brussel nieuwe mobiliteitsoplossingen te onderzoeken, te delen en bekend te maken. De partners zijn bedrijven die met het mobiliteitsprobleem geconfronteerd worden en er iets proberen aan te doen. Ze komen regelmatig bijeen om standpunten uit te wisselen en om via een aantal initiatieven experimenten uit te voeren. De Hub getuigt ook van BECI’s wil om voor Brussel nieuwe mobiliteitsformules uit te dokteren.

De Hub is in vier domeinen actief. Eén: de toegankelijkheid van bedrijven voor hun werknemers, klanten en leveranciers. Het geval van Audi in Vorst is hier een mooi voorbeeld van. Twee: de veiligheid en de vlotte doorstroming van elke verplaatsing. In dit verband wordt met Touring, Federauto en Michelin extra aandacht geschonken aan de keuze van seizoenbanden. Drie: de fiscaliteit van de verplaatsingsmiddelen, waarbij Altran zich door het cafetariaplan van Electrabel laat inspireren.

Laten we hier even bij domein vier stilstaan: experimenten met elektrische bedrijfsvoertuigen. Om de Brusselse mobiliteitsproblemen aan te pakken, komen Zen Car en Electrabel met een prachtig initiatief voor de dag: 3 maand gratis gebruik van elektrische voertuigen! Electrabel neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheidsmissie via zijn actieplan ‘Samen voor minder CO2’ bijzonder serieus. In 2008 verbond het bedrijf zich ertoe de CO2-uitstoot van zijn mobiliteitsbehoeften en zijn dagelijkse activiteiten te verminderen en de klanten dezelfde weg op te helpen. Bij zijn verbintenissen horen de overgang naar een meer duurzame mobiliteit bij de klanten en het bewijs van de haalbaarheid door het eigen voorbeeld. Precies daarom mag Zen Car sinds 2010 op de steun van Electrabel rekenen.

Het autodelenconcept dat Zen Car heeft ontwikkeld, beantwoordt volledig aan een specifiek probleem van de intermodaliteit, nl. de ‘restafstand’. Zen Car vult een leemte aan die heel wat pendelaars ervan afbrengt hun privé wagen te laten staan: autodelen begint namelijk waar het openbaar vervoer stopt en individualiseert de ‘restafstand’ tot aan de eindbestemming: de tewerkstellingsplaats of elders. De potentiële impact is dubbel: een deelauto vervangt 6 tot 8 privé wagens – en evenveel verbrandingsmotoren.

Om dit milieubewust vervoermiddel beter bekend te maken, trekt Electrabel de stoute schoenen aan: tussen 19 November 2012 en 14 Februari 2013 zijn de inschrijving en het car-sharingabonnement op http://www.zencar.eu gratis. De formule omvat ook 12 uur gratis gebruik, met een maximum van drie uur per dag. Het is dus duidelijk de bedoeling een aantal vooroordelen de wereld uit te helpen, administratieve weerstanden te overwinnen en de kostdrempel van een eerste gebruik weg te werken.

De veralgemening van elektrische mobiliteit is nog niet voor morgen, maar er komt schot in de zaak. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reageert positief: het aanvaardt voortaan aanvragen om openbare parkeergelegenheid voor autodelen te privatiseren. De gebruikswaarde moet zich nog verder ontplooien. Die is trouwens van groot belang voor elektrische voertuigen. Daaraan werkt de mobiliteitshub samen met een andere partner: Mia Electrique. Twee voertuigen staan ter beschikking van BECI-leden voor een testrit van een uur. Contacteer hiervoor Frederik Leloup (fle@beci.be).

« Vorige - Volgende »