2014: het jaar van het mobiliteitsbudget

Sinds twee à drie jaar maakt het mobiliteitsbudget opgang binnen het loonbeleid van de ondernemingen en – erg uitzonderlijk – zowel de werknemers als de werkgevers zijn tevreden over deze onkostenvergoeding ‘à la carte’. Het is duidelijk: 2014 wordt het jaar van het mobiliteitsbudget. Brussels Mobility Network* en SD Worx slaan de handen in elkaar om de Brusselse ondernemers zo goed mogelijk te informeren.

Op 5 november 2013 stelde CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh een wetsvoorstel over het mobiliteitsbudget voor (download) en eind januari kon de Kamer hierover stemmen. In ons tijdschrift Dynamiek bespraken we in mei 2013 al deze onkostenvergoeding ‘à la carte’. Welke nieuwigheden kunnen we dan verwachten van dit wetsvoorstel?

Bedrijven die hun werknemers vandaag een mobiliteitsbudget willen geven, worden met heel wat problemen geconfronteerd: de fiscaliteit, het sociaal recht en vooral de hiërarchie van de rechtsnormen vormen obstakels. De pioniers van het mobiliteitsbudget hebben dan ook heel wat verbeelding aan de dag moeten leggen om niemand te bruuskeren. De werkgevers hadden terecht schrik voor dure en onkiese juridische problemen. Daarom wordt er nu een wettelijk kader en een aanvaardbare (en algemeen aanvaarde) werkwijze voorgesteld. Deze omkadering moet de fiscale en sociale regels voor een alternatieve mobiliteit harmoniseren: belastingen en kilometervergoedingen voor elk type traject, voor elk transportmiddel en voor elke rechtsbron.

En in de praktijk? Het systeem ‘à la carte’ is een flexibele vergoeding waarmee verschillende HR-objectieven nagestreefd kunnen worden. Meestal slaat dit op de mobiliteit van de werknemers en in dat geval hebben we het over een ‘mobiliteitsbudget’: de onderneming biedt een waaier aan alternatieve vergoedingen en extralegale mobiliteitsvoordelen aan en de werkgever mag die gebruiken binnen de grenzen van het beschikbare budget. Dit budget omvat alle voordelen voor de werknemer, zoals een bedrijfswagen, parkeerabonnement of abonnement voor het openbaar vervoer… Maar ook maaltijdcheques, premies, enz. kunnen hieronder vallen. Let wel, het eigenlijke loon kan hier geen deel van uitmaken.

Dit loonbeleid is voor de werkgever in theorie kostenneutraal, maar uiteraard zullen er af en toe bijsturingen nodig zijn om dit evenwicht te behouden. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een looptijd van maximaal vijf jaar voor elke nieuwe individuele aanpassing binnen het kader van een arbeidscontract. Dat is ook voordelig voor de werknemer, die op deze manier niet voor eeuwig met een keuze opgezadeld wordt die hem ondertussen niet langer bevalt. Als het budget niet volledig opgebruikt wordt, kan aan de werknemer een bruto-premie uitbetaald worden.

Op 2 april houden Brussels Mobility Network* en SD Worx een seminarie over het Mobiliteitsbudget. Op het programma staan testimonials, de praktische invoering en een vragenuurtje. We gaan het ook hebben over de ‘CEO Trophy’. In de week van 24 maart en op initiatief van Brussels Mobility Network*, SD Worx en de staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille gaan verschillende CEO’s die een mobiliteitsbudget ingediend hebben, gevraagd worden om, in het gezelschap van de pers, deel te nemen aan een dag voor efficiënte mobiliteit. Indien u interesse hebt om het seminarie op 2 april te volgen, kan u dat via mail laten weten aan vc@beci.be.

*Brussels Mobility Network is een initiatief van BECI en Mobiel Brussel

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Vincent Campeol, Mobiliteitsadviseur van BECI op 18.02.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.