Mobility HUB

Een nieuwe aanpak en een daadkrachtige communicatie

De socio-economische evolutie van de hoofdstad en de Brusselse Rand zijn voor BECI aanleiding om met een nieuwe aanpak oplossingen na te streven. De dynamiek eigen aan de Hub leidt tot innoverende inzichten, inspirerende oplossingen en een doelgerichte communicatie naar beleidsverantwoordelijken van de privé, overheid of politiek. Het delen van praktische toepassingen en individuele ervaringen of expertise geven aanleiding tot collectieve inzichten die oplossingen aanreiken. Volgens dit concept werken wij vandaag op het thema Mobiliteit, prioriteit nummer één voor alle Brusselse ondernemers, van de Mobility Hub leden in het bijzonder.

Mobiliteit moet gezien worden in een Europese en wereldwijde context. Dit onthult enerzijds het probleem van de luchtkwaliteit en het milieu in het algemeen en anderzijds van de keuzevrijheid van vervoersmiddel. Bovendien draagt het typisch stedelijke fenomeen van een aanzienlijke demografische groei in Brussel (bevolking tussen 950.000 en 1.100.000 tussen 2000 en 2010 en 1.270.000 in 2020 volgens het Federaal Planbureau) bij tot deze druk.

Het doel van de hub is om een stroom te ontwikkelen van verstandige voorstellen voor mobiliteitsoplossingen die de economische ontwikkeling bevorderen, en waarbij er rekening gehouden wordt met de milieunormen van het Brussels gewest en de Brusselse rand. Omdat de mobiliteitsnoden en de economische groei evenredig stijgen, gaat het erom de individuele en collectieve verantwoordelijkheid inzake transportmiddelen te stimuleren om zo de openbare arbitrage voor te zijn. 

De principes van de hub rusten op de verplaatsingsnoodzaak, de overdracht hiervan naar collectieve transportmiddelen en de omvorming van individuele transportmiddelen naar duurzame. Het project verenigt de relevante voorvechters, die verbintenissen kunnen aangaan en willen innoveren, door de manier waarop het mobiliteitsthema wordt aangekaart, ongeacht het standpunt (producenten, experts, gebruikers…). Het gaat onder andere om D’Ieteren, Electrabel, Michelin, Altran, Touring, Mia… 

Er worden vier hoofdlijnen besproken: de bereikbaarheid van ondernemingen voor werknemers, leveranciers en klanten; de veiligheid en vlotheid van verplaatsingen; ervaringen met elektrische bedrijfswagens en de fiscaliteit van verplaatsingen. Voor deze thema’s worden er verschillende gezamenlijke acties gevoerd om de duurzame oplossingen uit te testen voor de problemen die men ondervindt en zich vervolgens te richten tot de overheid en hun vermogen om de resultaten te concretiseren.